Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Nabór do pracy

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko  nauczyciela wspomagającego

  1. Adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja , ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470  Kostrzyn nad Odrą  tel. 95 752 3021

  1. Wymiar zatrudnienia

- forma zatrudnienia – umowa o pracę

- wymiar zatrudnienia – 1 etat

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem

    1) niezbędne:

- wyższe wykształcenie, kwalifikacje z oligofrenopedagogiki,

- przygotowanie pedagogiczne,

-  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-  niekaralność,

   2) dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,

- samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka

-kultura osobista.

  1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 - CV,

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

 - kopie świadectw pracy,

 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu

 przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na stanowisku nauczyciela wspomagającego.

  1. Informacje dodatkowe:

 -  dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony dołączy się do akt osobowych,

 -  dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

 -  dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

 -  informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od    wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres szkoły lub składać osobiście w sekretariacie szkoły, w terminie do dnia 30 listopada 2022r. do godz.15.00.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Marzanna Senger
Wytworzył:Radosław Baszyński
Data ostatniej zmiany:2022-11-10 13:31:36

Archiwum

Data Autor
2022-11-10 13:29 Marzanna Senger zobacz
2022-10-21 09:56 Marzanna Senger zobacz
2022-08-31 11:01 Marzanna Senger zobacz
2022-02-07 08:23 Marzanna Senger zobacz
2021-11-09 11:30 Marzanna Senger zobacz
2021-11-09 11:29 Marzanna Senger zobacz
2021-11-09 11:26 Marzanna Senger zobacz
2021-11-09 11:25 Marzanna Senger zobacz
2021-11-09 11:21 Marzanna Senger zobacz
2021-08-30 13:43 Marzanna Senger zobacz
2021-08-30 13:42 Marzanna Senger zobacz
2021-07-07 08:38 Marzanna Senger zobacz
2021-07-06 08:35 Marzanna Senger zobacz
2021-07-01 09:43 Marzanna Senger zobacz
2021-06-28 10:18 Marzanna Senger zobacz
2021-06-24 11:52 Marzanna Senger zobacz
2021-06-18 14:08 Marzanna Senger zobacz
2021-06-16 16:45 Marzanna Senger zobacz
2020-09-16 09:51 Jarosław Szydełko zobacz
2020-09-16 09:51 Marzanna Senger zobacz
2020-09-02 17:04 Marzanna Senger zobacz
2019-07-25 11:52 Marzanna Senger zobacz
2019-04-05 08:17 Marzanna Senger zobacz
2019-01-04 08:21 Marzanna Senger zobacz
2019-01-04 08:07 Marzanna Senger zobacz
2018-11-28 08:35 Marzanna Senger zobacz
2018-11-20 14:35 Marzanna Senger zobacz
2018-10-19 08:10 Marzanna Senger zobacz
2018-08-13 13:24 Marzanna Senger zobacz
2018-07-31 09:58 Marzanna Senger zobacz
2018-04-12 10:15 Marzanna Senger zobacz
2017-12-15 08:35 Marzanna Senger zobacz
2017-10-24 13:41 Marzanna Senger zobacz
2017-10-04 09:48 Marzanna Senger zobacz
2017-09-10 17:28 Marzanna Senger zobacz
2017-08-23 13:33 Marzanna Senger zobacz
2017-08-21 18:12 Marzanna Senger zobacz
2017-08-21 18:09 Marzanna Senger zobacz
2017-02-15 09:24 Marzanna Senger zobacz
2017-02-03 09:33 Marzanna Senger zobacz
2017-02-02 08:59 Marzanna Senger zobacz
2016-12-21 08:16 Marzanna Senger zobacz
2016-12-16 08:32 Marzanna Senger zobacz
2016-12-01 11:19 Marzanna Senger zobacz
2016-08-24 13:40 Marzanna Senger zobacz
2016-08-24 13:38 Marzanna Senger zobacz
2016-08-24 13:36 Marzanna Senger zobacz
2016-02-09 09:54 Marzanna Senger zobacz
2015-12-08 13:08 Marzanna Senger zobacz
2015-11-09 10:33 Marzanna Senger zobacz
2015-11-09 10:19 Marzanna Senger zobacz
2014-10-17 13:13 Marzanna Senger zobacz
2014-04-30 08:40 Marzanna Senger zobacz
2014-04-03 14:23 Marzanna Senger zobacz
2014-04-03 14:21 Marzanna Senger zobacz
2014-04-03 14:13 Marzanna Senger zobacz
2014-04-03 14:01 Marzanna Senger zobacz
2012-02-15 22:44 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-02 12:03 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 7789