Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

ogłasza nabór na wolne stanowisko terapeuta pedagogiczny- terapeuta integracji sensorycznej 

 1. Adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja , ul. Henryka Sienkiewicza 6,

66-470  Kostrzyn nad Odrą  tel. 95 752 3021

 1. Wymiar zatrudnienia :

       10/22 etatu, umowa o pracę na zastępstwo 

 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 2. a) posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do prowadzenia terapii pedagogicznej- integracji sensorycznej,
 3. b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. c) nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,
 5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 6. a) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność;
 7. b) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność);
 8. c) łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista.
 9. Wymagane dokumenty:
 10. a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 11. b) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
 12. c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenia i kwalifikacje,
 13. d) kopie świadectw pracy, potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 14. e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 15. f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 16. i) mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.
 17. Informacje dodatkowe:
 18. a) dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony dołączy się do akt osobowych,
 19. b) dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,
 20. c) dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 21. d) informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres szkoły lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Dyrektor

Marzanna Senger

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

 1. Adres jednostki:

    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja , ul. Henryka Sienkiewicza 6,      66-470  Kostrzyn nad Odrą  tel. 95 752 30 21

 1. Wymiar zatrudnienia :

    22/22, umowa o pracę - zastępstwo

 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

NIEZBĘDNE:

-  posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogiczne,

-  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-  nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,

DODATKOWE:

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-  wykazuje umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

-  posiada umiejętność współpracy w zespole,

- jest dyspozycyjny i zaangażowany w realizację zadań statutowych szkoły,

- jest kreatywny, wnosi i realizuje własne pomysły i rozwiązania,

- prezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

 1. Wymagane dokumenty:

  - CV,

  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane  wykształcenie,

-  kopie świadectw pracy, potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

-  oświadczenie o niekaralności

 -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje dodatkowe:

a) dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony dołączy się do akt osobowych,

b) dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

c) dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane,

d) informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres szkoły lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Dyrektor

Marzanna Senger

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela biblioteki 

 1. Adres jednostki:

    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja , ul. Henryka Sienkiewicza 6,      66-470  Kostrzyn nad Odrą  tel. 95 752 30 21

 1. Wymiar zatrudnienia :

    27/30, umowa o pracę

 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

NIEZBĘDNE:

-  posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogiczne,

-  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-  nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,

DODATKOWE:

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-  wykazuje umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

-  posiada umiejętność współpracy w zespole,

- jest dyspozycyjny i zaangażowany w realizację zadań statutowych szkoły,

- jest kreatywny, wnosi i realizuje własne pomysły i rozwiązania,

- prezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

 1. Wymagane dokumenty:

  - CV,

  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane  wykształcenie,

-  kopie świadectw pracy, potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

-  oświadczenie o niekaralności

 -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje dodatkowe:

a) dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony dołączy się do akt osobowych,

b) dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

c) dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane,

d) informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres szkoły lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Dyrektor

Marzanna Senger

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela języka polskiego

 1. Adres jednostki:

    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja , ul. Henryka Sienkiewicza 6,      66-470  Kostrzyn nad Odrą  tel. 95 752 30 21

 1. Wymiar zatrudnienia :

    6/18, umowa o pracę

 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

NIEZBĘDNE:

-  posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogiczne,

-  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-  nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,

DODATKOWE:

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-  wykazuje umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

-  posiada umiejętność współpracy w zespole,

- jest dyspozycyjny i zaangażowany w realizację zadań statutowych szkoły,

- jest kreatywny, wnosi i realizuje własne pomysły i rozwiązania,

- prezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

 1. Wymagane dokumenty:

  - CV,

  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane  wykształcenie,

-  kopie świadectw pracy, potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

-  oświadczenie o niekaralności

 -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje dodatkowe:

a) dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony dołączy się do akt osobowych,

b) dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

c) dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane,

d) informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres szkoły lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Dyrektor

Marzanna Senger

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela języka niemieckiego

 1. Adres jednostki:

    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja , ul. Henryka Sienkiewicza 6,      66-470  Kostrzyn nad Odrą  tel. 95 752 30 21

 1. Wymiar zatrudnienia :

    5/18, umowa o pracę

 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

NIEZBĘDNE:

-  posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogiczne,

-  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-  nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,

DODATKOWE:

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-  wykazuje umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

-  posiada umiejętność współpracy w zespole,

- jest dyspozycyjny i zaangażowany w realizację zadań statutowych szkoły,

- jest kreatywny, wnosi i realizuje własne pomysły i rozwiązania,

- prezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

 1. Wymagane dokumenty:

  - CV,

  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane  wykształcenie,

-  kopie świadectw pracy, potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

-  oświadczenie o niekaralności

 -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje dodatkowe:

a) dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony dołączy się do akt osobowych,

b) dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

c) dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane,

d) informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres szkoły lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Dyrektor

Marzanna Senger

 

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela matematyki

 1. Adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja , ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470  Kostrzyn nad Odrą  tel. 95 752 3021

 1. Wymiar zatrudnienia :

        1 etat, umowa o pracę

 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 2. a) posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do nauki matematyki,
 3. b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. c) nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,
 5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 6. a) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność;
 7. b) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność);
 8. c) łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista.
 9. Wymagane dokumenty:
 10. a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 11. b) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
 12. c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenia i kwalifikacje,
 13. d) kopie świadectw pracy, potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 14. e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 15. f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 16. i) mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.
 17. Informacje dodatkowe:
 18. a) dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony dołączy się do akt osobowych,
 19. b) dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,
 20. c) dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 21. d) informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres szkoły lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Dyrektor

Marzanna Senger

 

 

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko  nauczyciela wspomagającego

 1. Adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja , ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470  Kostrzyn nad Odrą  tel. 95 752 3021

 1. Wymiar zatrudnienia

- forma zatrudnienia – umowa o pracę

- wymiar zatrudnienia – 9/20 etatu

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem

    1) niezbędne:

- wyższe wykształcenie, kwalifikacje z oligofrenopedagogiki,

- przygotowanie pedagogiczne,

-  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-  niekaralność,

   2) dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,

- samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka

-kultura osobista.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 - CV,

 - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

 - kopie świadectw pracy,

 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu

 przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na stanowisku nauczyciela wspomagającego.

 1. Informacje dodatkowe:

 -  dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony dołączy się do akt osobowych,

 -  dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

 -  dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

 -  informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od    wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres szkoły lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Dyrektor

Marzanna Senger

 

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

ogłasza nabór na wolne stanowisko terapeuta pedagogiczny

 1. Adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja , ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470  Kostrzyn nad Odrą  tel. 95 752 3021

 1. Wymiar zatrudnienia :

       8/22 etatu, umowa o pracę

 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 2. a) posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do prowadzenia terapii pedagogicznej,
 3. b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. c) nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,
 5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 6. a) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność;
 7. b) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność);
 8. c) łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista.
 9. Wymagane dokumenty:
 10. a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 11. b) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
 12. c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenia i kwalifikacje,
 13. d) kopie świadectw pracy, potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 14. e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 15. f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 16. i) mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.
 17. Informacje dodatkowe:
 18. a) dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony dołączy się do akt osobowych,
 19. b) dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,
 20. c) dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 21. d) informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres szkoły lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.

Dyrektor

Marzanna Senger

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Marzanna Senger
Wytworzył:Radosław Baszyński
Data ostatniej zmiany:2024-01-23 08:41:36
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 9111