Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego
drukuj

Archwium - Organy szkoły

Organami Szkoły są:


1. Organy zarządzające:

1) Dyrektor Szkoły.

 Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.(art. 39. ustawy o systemie oświaty).

2) Rada Pedagogiczna.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki(art. 40-43 ustawy o systemie oświaty).


2. Organy społeczne:

1) Rada Rodziców.

 Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. Jej kompetencje określają art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty.

2) Samorząd Uczniowski.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Kapała
Odpowiada:Małgorzata Kapała
Wytworzył:administrator
Data ostatniej zmiany:2015-01-02 16:07:24
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1026