Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego
drukuj

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Wojska Polskiego W ŻYWCU

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego, 34- 300 Żywiec, ul. Ks. Prałata St. Słonki 14.
 2. Nasze dane kontaktowe to: telefon - 693821227 oraz adres mailowy: jedynka@poczta.onet.pl
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Krzysztof Niemiec. Dane kontaktowe to: telefon - 33/4754244 o raz adres mailowy: ochronadanychosobowych@zywiec.pl.
 4.  Przetwarzanie danych osobowych w tutejszej Szkole odbywa się:

1)     na mocy przepisu prawa;

2)     na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony;

3)     na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 1. Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz z rejestrów państwowych.
 2. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego 
  lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z KPA, dane osobowe pozyskane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przechowywane będą do czasu realizacji interesu prawnego Szkoły lub wycofania zgody.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do  usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody  na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań Szkoły wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pani/Pana nie będą poddawane zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji,
  w tym również profilowaniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Wojska Polskiego

w Żywcu

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Kapała
Odpowiada:Małgorzata Kapała
Wytworzył:redaktor
Data ostatniej zmiany:2023-11-23 10:46:47

Archiwum

Data Autor
2021-09-03 04:18 Małgorzata Kapała zobacz
2019-11-11 10:08 Małgorzata Kapała zobacz
2018-05-25 09:36 Małgorzata Kapała zobacz
2018-05-25 06:58 Małgorzata Kapała zobacz
2018-05-24 21:17 Małgorzata Kapała zobacz
2018-05-24 21:16 Małgorzata Kapała zobacz
2018-05-24 21:07 Małgorzata Kapała zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 720