Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego
drukuj

Tryb działania

Dyrektor Szkoły, kierując działalnością Szkoły, zgodnie ze swoimi kompetencjami wydaje decyzje administracyjne oraz zarządzenia wewnętrzne. 


Rada Pedagogiczna, realizując swoje ustawowe zadania, podejmuje uchwały.


Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.


Samorząd Uczniowski formułuje wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły przedstawia je pozostałym organom Szkoły.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Kapała
Odpowiada:Małgorzata Kapała
Wytworzył:redaktor
Data ostatniej zmiany:2015-01-05 18:33:41

Archiwum

Data Autor
2015-01-02 19:43 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-02 19:41 Małgorzata Kapała zobacz
2014-12-31 18:19 Małgorzata Kapała zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 939