Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego
drukuj

Archwium - Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz ksiąg, rejestrów i ewidencji prowadzonych

w Szkole Podstawowej nr 1 w Żywcu

 

Sprawy organizacyjne

 1. Dziennik korespondencji.
 2. Księgi inwentarzowe.
 3. Rejestr umów.
 4. Księga obiektu budowlanego.
 5. Księga druków ścisłego zarachowania.
 6. Księga kontroli zewnętrznych.

 

Przebieg nauczania i wychowania i opieki

 1. Księga uczniów.
 2. Księgi ewidencji uczniów.
 3. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę.
 5. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 6. Rejestr opinii i orzeczeń.
 7. Rejestr decyzji dyrektora szkoły.
 8. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły.
 9. Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej.
 10. Rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych.
 11. Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy.
 12. Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy.
 13. Rejestr wypadków uczniowskich.


Sprawy kadrowe

 1. Wykaz pracowników pedagogicznych.
 2. Rejestr wydanych legitymacji służbowych.
 3. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 4. Ewidencja zwolnień lekarskich.
 5. Rejestr wydanych upoważnień.
 6. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 7. Ewidencja wyjść służbowych.
 8. Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw.
 9. Rejestry związane z awansem zawodowym nauczycieli.
 10. Księga zastępstw.
 11. Rejestr wypadków pracowniczych.
 12. Wykaz pracowników administracji i obsługi.
 13. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
 14. Kartoteki wydanej odzieży ochronnej.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Kapała
Odpowiada:Małgorzata Kapała
Wytworzył:administrator
Data ostatniej zmiany:2015-01-02 20:35:24
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1056