Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Podstawa prawna działalności

Szpital Powiatowy w Wołominie -SZPZOZ, zwany dalej, Zakładem działa w szczególnosci na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U z 2007r., Nr.14 poz.89)
- Zarzadzenia Nr. 83 Wojewody Warszawskiego z dnia 14.08.1998r.
- Ustawy z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości (Dz. U.Nr.121 poz.591 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr. 210, poz.2135 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104)
- Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001r., w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejete przez gminy i samorzady województw (Dz. U. Nr. 65, poz 659, z późn. zm.)
- Przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

- Wpisu do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego? ..... pod Nr.

- Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000003782  Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyji podatkowej NIP  ..  z dnia    rok

- Zaświadczenie Urzedu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON......z dnia rok

- Statut Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4918