Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Przedmiot działalności

Cele, przedmiot działalności określone zostały

w Statucie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

 

Celem działania Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest  udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób, promocję zdrowia i edukację zdrowotną.


Szpital udziela w szczególności świadczeń zdrowotnych, polegających na:
 

 • badaniu i poradach lekarskich,
 • leczeniu,
 • pielęgnacji chorych,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • badaniu i terapii psychologicznej,
 • opiece nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,
 • badaniu diagnostycznym,
 • orzekaniu i opiniowaniu o stanie zdrowia,
 • zapobieganiu powstawania chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
 • czynnościach z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • świadczeniu usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i światecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ustawie w ramach stacjonarnej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego.

2. Szpital może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.

3. Szpital, w powiązaniu z udzielaniem świadczen zdrowotnych i promocją zdrowia, może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe.

4. Szpital realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Szpital jako publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowita odpłatnością.

Wykonując powyższe zadania, Szpital współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami naukowymi i samorządami zawodowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kamila Chojnacka
Odpowiada:Kamila Chojnacka
Wytworzył:Kamila Chojnacka
Data ostatniej zmiany:2021-04-15 08:50:36

Archiwum

Data Autor
2014-10-02 10:15 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-06-04 13:47 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4727