Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

I.  SPRAWY PACJENTÓW  

WAŻNE TELEFONY - ODDZIAŁY SZPITALNE, PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 
- pobierz załącznik.

 ORGANIZACJA PRACY PRZYCHIODNII SPECJALISTYCZNEJ 
-pobierz załącznik 

 II.  STANOWISKA SAMODZIELNE UTWORZONE Z MYŚLĄ O PACJENCIE

1. PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. ZINTERGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ
                              Z-ca Dyrektora ds. Pielegniarstwa mgr Urszula Starużyk
                                             -certyfikat jakości -pobierz załacznik

2. PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. PACJENTÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ                   
                                                          mgr. Iwona Śledź

Stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej zostało utworzone w trosce o naszego Pacjenta i Klienta.  Pacjenci i ich rodziny, którzy samodzielnie nie potrafią rozwiązać swoich trudności, zgłaszając się do mnie ze swoimi sprawami mogą liczyć na uzyskanie informacji, która pozwoli zrozumieć funkcjonowanie systemu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Osoby te, mogą także podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do pracy i organizacji naszego Szpitala. Jest to bardzo istotny element  w prowadzonym monitorowaniu i analizowaniu jakości udzielanych świadczeń w odniesieniu do konkretnych praw pacjenta.Do moich zadań należy w szczególności:
- stałe monitorowanie satysfakcji pacjenta korzystającego z usług medycznych poprzez ankietowanie w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala,
- analizowanie skarg i wniosków pacjentów ze zgłoszeń osobistych, telefonicznych i pisemnych,
- wdrażanie działań rozwiązujących trudności pacjentów,
- stała współpraca z Dyrekcją Szpitala oraz całym zespołem współuczestniczącym w procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w rozwiązywaniu istotnych
spraw chorego.

Wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z treścią Ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta   - pobierz załacznik.
- Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków   - pobierz załacznik.

3. PIELEGNIARKA SPOŁECZNO- PRZYSZPITALNA - mgr. Wiesława Stańczuk
    - pobierz załacznik.

4. PROMOCJA ZDROWIA - mgr Małgorzata Rytel -Siłka
     Realizowane programy zdrowotne  - pobierz załącznik

 III. BIULETYN INFORMACYJNY SZPITALA - WYDAWANY Z MYŚLĄ O PACJENCIE

- kolejne numery Biuletynu Informacyjnego- pobierz załącznik

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3951