Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Podstawa prawna działalności

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwany dalej ,,Szpitalem" działa w szczególności na podstawie:

 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości Dz.U. z 2021 r. poz. 217

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2021 r. poz. 1285

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych Dz.U. z 2021 r. poz. 305

- przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001., w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy i samorządy województw (Dz. U. Nr 65, poz 659, z późn.zm.),

- Zarządzenia Nr 83 Wojewody Warszawskiego z dnia 14.08.1998 r.,

- Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego - nr księgi 000000007160,

- Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037824, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- Decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 125-09-31-792 z dnia 13.01.1999 roku,

- Zaświadczenia Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 000310315 z dnia 24.09.2009 roku,

- Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kamila Chojnacka
Odpowiada:Kamila Chojnacka
Wytworzył:Kamila Chojnacka
Data ostatniej zmiany:2022-06-23 10:21:19

Archiwum

Data Autor
2021-04-19 13:26 Kamila Chojnacka zobacz
2017-05-23 21:58 Iwona Śledz zobacz
2015-07-20 21:24 Iwona Śledz zobacz
2011-07-19 17:36 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-06-02 17:27 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4997