Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

 Cele, przedmiot działalnosci określone zostały
w Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
 

Celem działania Szpitala Powiatowego w Wołominie -SZPZOZ, jest  udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności majacej na celu zapobieganie powstawaniu chorób, promocje zdrowia i edukację zdrowotną.
Zakład udziela w szczególności świadczeń zdrowotnych polegajacych na:
 

 • badaniu i poradach lekarskich,
 • leczeniu,
 • pielęgnacji chorych,
 • rehabilitacji leczniczej
 • badaniu i terapii psychologicznej,
 • opiece nad kobieta ciężarna i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,
 • badaniu diagnostycznym,
 • orzekaniu i opiniowaniu o stanie zdrowia,
 • zapobieganiu powstawania chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
 • czynnościach z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze,
 • świadczeniu usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i światecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ustawie w ramach stacjonarnej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego.

2. Zakład może prowadzić działalność majaca na celu kształcenie osób przygotowujących sie do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujacych zawód medyczny.

3. Zakład w powiązaniu z udzielaniem świadczen zdrowotnych i promocją zdrowia moze prowadzic badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe.

4. Zakład realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa.

5. Zakład jako publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela swiadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowita odpłatnością

Wykonując powyższe zadania Zakład współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami naukowymi i samorządami zawodowymi, jednostkami samorzadu terytorialnego oraz innymi instytucjami.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3951