Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Rada Społeczna Szpitala

 

Uchwała Nr V – 47/2019
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie


Na podstawie art. 48 ust. 5, ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn.zm.) w związku § 13 ust. 4 i 5 Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie nadanego Uchwałą Nr XXXVIII-353/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.07.2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6444) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 marca 2019r. powołuje się Radę Społeczną Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w składzie:

1) Adam Lubiak - Starosta Wołomiński, jako przewodniczący Rady;
2) Sławomir Pisarczyk - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego;
3) Waldemar Banaszek;
4) Paweł Dąbrowski;
5) Kamil Iwandowski;
6) Dariusz Kokoszka;
7) Łukasz Marek;
8) Jerzy Mikulski;
9) Rafał Mathiak;
10) Jacek Orych;
11) Adam Pietrzak;
12) Agnieszka Kibart;
13) Dorota Wróbel;
14) Edyta Zbieć;
15) Małgorzata Zyśk
16) Agnieszka Gryglas.

§ 2

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zwołuje się na dzień 11 kwietnia 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Szpitala Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoby odpowiedzialne

Autor:Kamila Chojnacka
Odpowiada:Kamila Chojnacka
Wytworzył:Kamila Chojnacka
Data ostatniej zmiany:2022-06-23 09:44:05
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5794