Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Przyjmowanie i załatwianie spraw

Korespondencja przychodząca rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym.
Po dekretacji przez Dyrektora Zakładu, korespondencja kierowana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych według kompetencji personelu celem załatwienia.

SKARGI I WNIOSKI rozpatruje i udziela odpowiedzi Dyrektor Zakładu.
- skargi mogą być składane pisemnie, osobiście lub telefonicznie,
- skarga lub wniosek w formie pisemnej po wpłynieciu, podlega rejestracji w Biurze Dyrektora
  w Dzienniku Korespondencyjnym oraz w Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez
  Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej.
- skargi anonimowe nie podlegają rejestracji i rozpatrzeniu,
- skargi i wnioski, w tym składane na piśmie załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż:
      do 14 dni od daty wpływu - skargi i wnioski nie wymagające wyjaśnień, zbierania informacji 
                                             i dowodów, 
      do 30 dni  od daty wpływu - skargi i wnioski wymagajace uzgodnień, porozumień lub
                                              przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego,

Dyrektor Zakładu przyjmuje osoby w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 14.00- 15.00,
Biuro Dyrektora prowadzi zapisy na uzgodniony termin.

Pełnimocnik Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej przyjmuje osoby które:
- chcą złożyć skargę ustną
- nie potrafią samodzielnie rozwiązać soich spraw związanych z pobytem na terenie komórek  
  organizacyjnych naszego szpitala.
- chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy i organizacji naszego Zakładu. Przyjecia odbywają się w dni robocze w godz. 8.15-15.00

Kierownicy komórek organizacyjnych, właściwych rzeczowo ze wzgledu na przedmiot sprawy, zobowiązani są do przyjęcia i merytorycznego załatwiania skargi i wniosku złożonego ustnie.

Z rozmów przeprowadzonych z zainteresowanymi osobami sporządza się krótki opis przedmiotu sprawy, daty sporządzenia,kogo dotyczyła i sposobu jej załatwienia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba sporządza się notatkę służbową lub adnotację w aktach. Jeżeli przewidziana jest forma protokołu, to protokół.
- Wszystkie pisma wychodzace na zewnatrz podpisywane sa wyłącznie przez Dyrektora Zakładu lub jego Zastępców.
- Korespondencja wychodząca na zewnatrz podlega ewidencji.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4673