drukuj

Archwium - Rejestry, ewidencje, archiwa,

Szpital Powiatowy w Wołominie - SZPZOZ prowadzi nastepujące rejestry, ewidencje i archiwa: 

1. REJESTRY
                                              BIURO DYREKTORA
- Rejestr pism przychodzących (wewnetrznych i zewnetrznych) -Dziennik Korespondencyjny,
- Rejestr Zarządzeń Dyrektora
- Rejestr Kontroli przeprowadzonych w Zakładzie - Książka Kontroli 
- Rejestr Zgonów
- Rejestr poczty przychodzącej oraz wychodzącej z całego Zakładu
- Rejestr faktur i roczników wpływajacych do Biura Dyrektora

              PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. PACJENTÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr Niezgodności z realizacji świadczeń zdrowotnych (zdarzeń niepożądanych)

                                          DZIAŁ BHP
- Rejestr szkoleń wstępnych i okresowych
- Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
- Rejestr wypadków przy pracy
- Rejestr wypadków w drodze do i z pracy
- Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń  o takie choroby,
- Rejestr Badan środowiskowych,
- Rejestrpomiarów pola wysokiej częstotliwosci,
- Rejestr pomiarów RTG,
- Rejestr czynników rakotwórczych.

 

2. EWIDENCJE

 

 

3. ARCHIWUM
-  dokumentacja medyczna (zbiorcza i indywidualna),
-  dokumentacja niemedyczna (akta pracownicze, 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2089