tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Plan Finansowy

GOSPODARKA FINANSOWA

1. Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
   prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu na zasadach
   określonych w ustawie i innych przepisach prawa.
2. Zakład prowadzi sprawozdawczość określona przez ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r.,
    o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz 439 z późn. zm).
3. Dyrektor Zakładu może zaciagnąć kredyty lub pozyczki, z tym, ze wysokość wymienionych
   kredytów lub pozyczek nie moze przekroczyc 1/3 rocznego planu finansowego. 
4. Zakład może prowadzić działalnośc gospodarcza zachowujac równoczesnie przy zawieraniu
    umów, kompetencje organu tworzacego i Rady Społecznej, wynikające z obowiazujacych
    przepisów i statutu.

PODSTAWĄ GOSPODARKI FINANSOWEJ Szpitala Powiatowego w Wołominie jest roczny plan finansowy ustalany i zatwierdzany przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH. Szpital Powiatowy w Wołominie - SZPZOZ może uzyskiwać środki finansowe:
                - z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba 
                  że przepisy odrębne stanowia inaczej,
                - związanych z realizacją programów zdrowotnych
                - z darowizn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej takze pochodzenia
                  zagranicznego
      ?????? jeszcze

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2511