drukuj

Archwium - Przyjmowanie i załatwianie spraw

KORESPONDENCJA  - Korespondencja przychodząca rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym w Biurze Dyrektora. Po dekretacji przez Dyrektora Zakładu, korespondencja kierowana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych według kompetencji celem załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz podlega ewidencji. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz podpisywane są wyłącznie przez Dyrektora Zakładu lub jego Zastępców.

SKARGI I WNIOSKI rozpatruje i udziela odpowiedzi Dyrektor Zakładu.
- skargi mogą być składane pisemnie, osobiście lub telefonicznie,
- skarga lub wniosek w formie pisemnej po wpłynieciu, podlega rejestracji w Biurze Dyrektora
  w Dzienniku Korespondencyjnym oraz w Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez
  Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej.
- skargi anonimowe nie podlegają rejestracji i rozpatrzeniu,
- skargi i wnioski, w tym składane na piśmie załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż:
      do 14 dni od daty wpływu - skargi i wnioski nie wymagające wyjaśnień, zbierania informacji 
                                             i dowodów, 
      do 30 dni  od daty wpływu - skargi i wnioski wymagajace uzgodnień, porozumień lub
                                              przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego,

Dyrektor Zakładu przyjmuje osoby w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 14.00- 15.00,
                          Biuro Dyrektora prowadzi zapisy na uzgodniony termin.

Pełnimocnik Dyrektora ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej przyjmuje osoby które:
- chcą złożyć skargę osobiście lub telefonicznie,
- nie potrafią samodzielnie rozwiązać soich spraw związanych z pobytem na terenie komórek  
  organizacyjnych naszego szpitala.
- chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy i organizacji naszego Zakładu.   Przyjecia odbywają się w dni robocze w godz. 8.15-15.00

Kierownicy komórek organizacyjnych, właściwych rzeczowo ze wzgledu na przedmiot sprawy, zobowiązani są do przyjęcia i merytorycznego załatwiania skargi i wniosku złożonego ustnie.

Z rozmów przeprowadzonych z zainteresowanymi osobami sporządza się krótki opis przedmiotu sprawy z datą sporządzenia, kogo dotyczyła i sposobu jej załatwienia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba sporządza się notatkę służbową lub adnotację w aktach. Jeżeli przewidziana jest forma protokołu, to protokół.


SPRAWY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU - rospatruje i udziela wyjaśnień Dyrektor.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1825