Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Nabór kandydatów do pracy

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:


Lekarz radiolog Aktualne

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki,
doświadczenie w zawodzie,
mile widziane uprawnienia w zakresie wykonywania i opisu usg.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30.04.2014 r. na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz radiolog”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).


............................................


SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata do pracy:

w Zakładzie Bakteriologii - Aktualne


Wymagania:
-   tytuł  zawodowy diagnosty laboratoryjnego lub
- tytuł zawodowy magistra na kierunku biologia oraz uprawnienia diagnosty laboratoryjnego lub
- tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna oraz uprawnienia diagnosty laboratoryjnego,
-  minimum 3 lata pracy w zawodzie,
-  mile widziane doświadczenie w pracy w Zakładzie Bakteriologii................................................

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii - Aktualne

 

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia, minimum 7 lat pracy w zawodzie,  mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale pediatrii. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30.04.2014r. na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz pediatra”.  Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami. Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).


...............................................


SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –  Rozstrzygnięto

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Sekretarka w Biurze Dyrektora


Wymagania:
- minimum średnie wykształcenie,
- komunikatywność,
- dobra organizacja pracy i duża samodzielność,
- obowiązkowość i zaangażowanie w wykonywane zadania,
- umiejętność redagowania pism i protokołowania,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość programów pakietu Ms Office,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- prawo jazdy kategorii „B”,
- znajomość języka obcego,
- umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 07.03.2014 r. na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Sekretarka w Biurze Dyrektora”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.)......................................................................

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE – / Rozstrzygnięto
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na wykonanie w ramach umowy o dzieło


ANALIZY
dotyczącej ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych  w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w oparciu o rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 28.12.2012  r.  w sprawie sposobu ustalania minimalnych  norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545)


Od kandydata oczekujemy m.in:
1. umiejętności analizy danych i wyciągania wniosków,
2. opracowania programu w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, który posłuży   do
wyliczania i archiwizowania minimalnych norm zatrudnienia, pozwoli gromadzić dane oraz
wprowadzać korekty w oparciu o zmienność wskaźników,
3. wyliczenia norm zatrudnienia dla oddziałów szpitalnych w oparciu o dostarczone dane;
4. wdrożenia opracowanego programu do samodzielnego korzystania przez kierowniczą
kadrę pielęgniarską,
5. przedstawienia wyników analizy do dnia 15.04.2014 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie oferty do dnia 31.01.2014 r. na adres e-mail:

kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Wykonanie Analizy”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych

roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie

pracy  przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).......................................................................................


ANALITYK FINANSOWY Rozstrzygnięto

Wymagania:
- doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w branży medycznej
- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- wiedza z zakresu analizy finansowej i rachunkowości zarządczej
- umiejętność sporządzania budżetów, analiz
- umiejętność biegłej obsugi MS Excel
- umiejtność analizy danych i wyciągania wniosków
- umiejtność tworzenia budżetów
- umiejtność sporządzania prognoz  ekonomicznych, finansowych, statystycznych i
raportów
- dobra organizacja pracy, umiejtność pracy pod presją czasu
- komunikatywność, zaangażowanie, sumienność, dokadnośćZainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:
kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytuować: Analityk Finansowy. Do
dokumentów prosimy dołączyć nastpęując klauzul: Wyrażam zgodę   na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w
Wołominie  SZPZOZ,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z pn.zm.).
....................................................................................

Rozstrzygnięte


SZPITAL POWIATOWY w WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Profil kandydata:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne
• doświadczenie w pracy - 5 lat w służbach finansowo – księgowych, w tym 3 lata na
stanowisku kierownika działu (konieczne doświadczenie w samodzielnym zakładzie opieki
zdrowotnej)
• wiedza z zakresu pełnej księgowości
• biegła znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości i przepisów prawa
bilansowego i podatkowego
• znajomość działalności podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami
• praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo-finansowego,
• biegła znajomość programu Excel
• dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
• samodzielność i odpowiedzialność
• dyspozycyjność i zaangażowanie
• komunikatywność, dokładność, sumienność
Główne zadania:
• organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej, dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń
• opracowanie projektów wewnętrznej dokumentacji (polityka rachunkowości, instrukcje
księgowe)
• organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów koniecznych do prowadzenia
rachunkowości
• prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych w porządku
chronologicznym i systematycznym
• wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• prowadzenie rachunkowości jednostki
• kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:
kadry@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: “Główny Księgowy”
Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Szpital Powiatowy
w Wołominie - SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz
ich poprawiania.

...............................................................................Rozstrzygnięte


Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora  Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Gdyńska 1/3  

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą  (Dz. U.  z 2012 r. Nr 182) i w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

 

 • 1. Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe  posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie posiadana wiedza i doświadczenie dające  rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków, kierownika znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

 

 • 2. Wymagania pożądane: znajomość języka obcego ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych, wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych
  źródeł finansowania, w tym pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, zdolności menedżerskie.

 • 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem , dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska,  w przypadku lekarza dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,   inne dokumenty potwierdzające  dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ,koncepcję Programu naprawczego dla SZPZOZ w Wołominie, aktualne zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko  dyrektora.

  Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot  uprawniony. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  Dokumenty należy składać osobiście albo przesyłać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 w terminie  30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, liczy się data wpływu do Kancelarii. Oferty, które wpłyną po tym  terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dopisek: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, ul. Gdyńska 1/3".Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są do wglądu kandydatów w siedzibie Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, tel. 22 763 32 59 Przewidywany termin  rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu do składania ofert. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie................................................................................
Nabór kandydatów do zatrudnienia w drodze konkursu.

W Szpitalu Powiatowym w Wołominie – Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej postępowania konkursowe są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu
(Dz. U. Nr 115, poz. 749 z póź.zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 14, poz.89) nakłada na publiczne zakłady opieki zdrowotnej obowiązek przeprowadzania konkursów na wymienione w art. 44a ustawy stanowisko:

 • Z-cy Kierownika Zakładu (w którym Kierownik nie jest lekarzem) 
 • Ordynatora
 • Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej

 


 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Czyżewska
Odpowiada:Monika Czyżewska
Wytworzył:Monika Czyżewska
Data ostatniej zmiany:2014-04-17 17:35:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8979