Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Rada Społeczna Szpitala

RADA SPOŁECZNA 
Jest organem wnioskującym i opiniodawczym organu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Zakładu

SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE KADENCJA 2011 -2015
15 osób:
                                                                                                     
1. Przewodniczący Rady:
Piotr Uściński
2. Członkowie :
 - przedstawiciel Wojewody:
Andrzej Ferdyn
 - przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu
    Powiatu:
               Paweł Bednarczyk - Burmistrz Tłuszcza,
               Grzegorz Dudzik - Burmistrz Miasta Zielonka,
               Ryszard Madziar - Burmistrz Wołominia,
               Robert Roguski - Burmistrz Miasta Kobyłka,
               Kazimierz Rakowski - Wójt Gminy Klembów,
               Andrzej Siarna - Z-ca Burmistrza Radzymina,
               Robert Perkowski - Burmistrz Miasta Ząbki,

                  
  Izabella Dziewiątkowska - Członek Zarządu,
                   
Adam Kopczyński  - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
               Ireneusz Maślany - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
               Marek Szafrański - Członek Zarządu,
               Agnieszka Gryglas - Przewodnicząca Rady  Gminy Dąbrówka,
               Stanisława Dudkiewicz - OPS Gmina Poświętne.

Kadencja Rady Społecznej
trwa 4 lata licząc od dnia jej powołania.

Posiedzenia Rady Społecznej
zwołuje jej przewodniczący przynajmniej raz na kwartał.

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy
Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych i samorządów medycznych z głosem doradczym. 

Zasady funkcjonowania Rady Społecznej i jej zakres zadań reguluje
ustawa i Regulamin Rady Społecznej.

UCHWAŁY RADY SPOŁECZNEJ

- Załącznik do pobrania poniżej w kategori Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2014-09-17 13:24:38
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5794