Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Rada Społeczna Szpitala

 

 

Uchwała Nr V – 50/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn.zm.) w związku ze Statutem Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ nadanego uchwałą Nr XIX-186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r., Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 30 marca 2015r. powołuje się Radę Społeczną Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w następującym składzie:
Przewodniczący:
Kazimierz Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Członkowie:
1. Pan Tomasz Kalata - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
2. Pan Paweł Marcin Bednarczyk
3. Pan Jan Cymerman
4. Pan Grzegorz Dudzik
5. Pan Sylwester Jagodziński
6. Pani Karina Jaźwińska
7. Pan Jerzy Mikulski
8. Pan Ireneusz Maślany
9. Pan Rafał Marcin Mathiak
10. Pani Ewa Mikulska
11. Pan Andrzej Olszewski
12. Pan Jacek Orych
13. Pan Robert Perkowski
14. Pan Tomasz Szturo


§ 2

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ zwołuje się na dzień 14.04.2015r. o godz. 9.00 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVIII - 204/2016

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 w związku z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Tomasza Kalatę Przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego ze składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

§ 2

Powołuje się Pana Ryszarda Madziara Przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Czyżewska
Odpowiada:Monika Czyżewska
Wytworzył:Monika Czyżewska
Data ostatniej zmiany:2017-05-23 22:06:58
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5794