Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Majątek Zakładu

SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE - samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Rady Powiatu Wołomińskiego oraz majątkiem własnym (zakupionym) lub otrzymanym.

Wartość majątku Szpitala
określają:

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI   -  39 776 086,68

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH NETTO
wynosi  (według stanu na dzień 31.12.2019 r)  -  48 520 856,66 w tym:

 
  środki trwałe -  45 451 419,79

   środki trwałe w budowie -  3 069 436,87

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz statutu szpitala.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora szpitala.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kamila Chojnacka
Odpowiada:Kamila Chojnacka
Wytworzył:Kamila Chojnacka
Data ostatniej zmiany:2021-04-14 14:54:57
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3727