Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr2 im. Jarosława Iwaszkiewicza
drukuj

Archwium - Kontrole placówki

KONTROLE PLACÓWKI

27.10.2006r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Kontrola Książki Obiektu Budowlanego

15.02.2007r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Formy wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży

14.03.2007r. Kuratorium Oświaty

Diagnoza bezpieczeństwa w szkole

25.04.2007r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Obserwacja przebiegu egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno – przyrodnicza

24.05.2007r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego

11.12.2007r. Wydział Budżetu Urzędu Miasta Katowice

Realizacja planu dochodów za 2006 r.

Wynagrodzenia pracowników

Gospodarka majątkowa

24.01.2008r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Dyscyplina pracy pracowników obsługi i administracji

Dokumentacja kadrowa

19.03.2008r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Kontrola Książki Obiektu Budowlanego

13.05.2008r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego w części pisemnej z historii

19.05.2008r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Kontrola Książki Obiektu Budowlanego

16.10.2008r. Kuratorium Oświaty

Kontrola przygotowania szkoły do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2008/2009

02.12.2008r. Do 15.12.2008r. Kuratorium Oświaty

Wizytacja problemowa

16.01.2009r. Kuratorium Oświaty

Diagnoza stanu przygotowania gimnazjum do egzaminu zewnętrznego z języków obcych

24.01.2009r. Kuratorium Oświaty

Obserwacja próbnego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych

04.05.2009r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego

02.02.2010r. Audyt Urzędu Miasta Katowice (4 tygodnie)

Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków za 2008r.

Gospodarka składnikami majątku

03.03.2010r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Kontrola Książki Obiektu Budowlanego

21.06.2010r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Obserwacja przebiegu egzaminu zawodowego w części pisemnej

28.06.2010r. ZUS

Kontrola wynagrodzeń nauczycieli

07.10.2010r. Kuratorium Oświaty

Monitorowanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć

28.10.2010r. Kuratorium Oświaty

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2010/2011

23.02.2011r. Wydział Budżetu Urzędu Miasta Katowice

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

29.03.2011r. Kuratorium Oświaty

Prawidłowość realizacji programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach”

 

12.04.2011r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Obserwacja przebiegu egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej

15.06.2011r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Obserwacja przebiegu egzaminu zawodowego w części praktycznej w zawodzie technik elektryk

25.11.2011r. Kuratorium Oświaty

Prawidłowość przeprowadzania egzaminów poprawkowych

19.12.2011r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Ocena pracy dyrektora szkoły

20.12.2011r. do 22.12.2011r. Kuratorium Oświaty

Ocena pracy dyrektora szkoły

11.05.2012r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego w części pisemnej

16.10.2012r. do 12.11.2012r. Kuratorium Oświaty

Ewaluacja zewnętrzna

10.12.2012r. Sanepid

Ocena stanu sanitarnego szkoły

29.04.2013r. Kuratorium Oświaty

Realizacja i dokumentowanie godzin z KN – art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. B

11.09.2013r. Sanepid

Wykonanie decyzji administracyjnej

05.11.2013r. Sanepid

Ocena stanu sanitarnego szkoły

12.12.2013r. Kuratorium Oświaty

Rozpatrzenie skargi rodzica

11.02.2014r. Kuratorium Oświaty

Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II gimnazjum z ramowym planem nauczania

05.09.2014r. Kuratorium Oświaty

Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli z dnia 11.02.2014r.

19.12.2014r. Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zebranie informacji o szkole w związku z tworzeniem interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce.

06.03.2015r. Kuratorium Oświaty w Katowicach

Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

24.03.2015r. Kuratorium Oświaty w Katowicach

Realizacja zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniu 28.10.2014r.

30.04.2015r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

Zgodność organizacji pracy w szkole z Regulaminem Pracy.

18.09.2015r. Sanepid

Rekontrola decyzji z dnia 28.12.2012r.

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosłąwa Okoń
Odpowiada:Iwona Goźlińska
Wytworzył:Mirosłąwa Okoń
Data ostatniej zmiany:2015-11-10 12:29:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 745