Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 2
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej


w skład którego wchodzą:

 •     Technikum Nr 2 im Stanisława Ligonia kształcące w zawodach:
 • - technik ekonomista
 • - technik hotelarstwa
 • - technik obsługi turystycznej
 • - technik organizacji reklamy
 • - technik żywienia i usług gastronomicznych
 • - technik organizacji usług gastronomicznych
 • - kucharz
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Stanisława Ligonia kształcąca w zawodach:
  • - kucharz
  • - sprzedawca

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki obowiązujących w szkole, a w szczególności:.

 1. Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy.
 2. Zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć edukacyjnych ,wychowawczych
  i  opiekuńczych
 3. Zapewnia uczniom zaspakajanie potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 4. Przygotowuje do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej (szkoła wyższa)
 5. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, technikum, oraz świadectwa maturalnego,
 6. Umożliwia uczniom korzystanie z porad i pomocy psychologicznej i pedagogicznej, prowadzi zajęcia indywidualne i rewalidacyjno-wyrównawcze według potrzeb i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. Umożliwia uczniom rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków,
 8. Sprawuje funkcje opiekuńcze w stosunku do uczniów uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe, potrzeby środowiska, dostosowując je do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lidia Sładkowska
Odpowiada:Lidia Sładkowska
Wytworzył:Tomasz Pacholski
Data ostatniej zmiany:2014-11-28 14:06:16
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 928