Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 2
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat Zespołu Szkół Nr 2 w Rudzie Śląskiej prowadzi m.in.

 • księgę ewidencji uczniów,
 • dziennik korespondencyjny,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydawanych zaświadczeń,
 • książkę kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 • książkę kontroli sanitarnej,
 • ewidencje i rejestry określone w kodeksie pracy.

 

Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lidia Spólny
Odpowiada:Lidia Spólny
Wytworzył:Tomasz Pacholski
Data ostatniej zmiany:2020-01-08 12:27:21

Archiwum

Data Autor
2019-09-09 13:33 Lidia Sładkowska zobacz
2014-11-28 14:11 Lidia Sładkowska zobacz
2011-10-17 16:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1290