Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 2
drukuj

Przedmiot działalności

Zespół Szkół Nr 2 w Rudzie Śląskiej


w skład którego wchodzą:

 • Technikum Nr 2 im Stanisława Ligonia kształcące w zawodach:
  • - technik ekonomista
  • - technik hotelarstwa
  • - technik organizacji turystyki
  • - technik reklamy
  • - technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Stanisława Ligonia kształcąca w zawodach:
  • - kucharz

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki obowiązujących w szkole, a w szczególności:.

 1. Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy.
 2. Zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
 3. Zapewnia uczniom zaspakajanie potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 4. Przygotowuje do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej (szkoła wyższa)
 5. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, technikum, oraz świadectwa maturalnego,
 6. Umożliwia uczniom korzystanie z porad i pomocy psychologicznej i pedagogicznej, prowadzi zajęcia indywidualne i rewalidacyjno-wyrównawcze według potrzeb i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. Umożliwia uczniom rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków,
 8. Sprawuje funkcje opiekuńcze w stosunku do uczniów uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe, potrzeby środowiska, dostosowując je do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lidia Spólny
Odpowiada:Lidia Spólny
Wytworzył:Tomasz Pacholski
Data ostatniej zmiany:2020-01-27 20:19:47

Archiwum

Data Autor
2020-01-08 12:27 Lidia Spólny zobacz
2019-09-09 13:33 Lidia Sładkowska zobacz
2015-12-07 14:43 Lidia Sładkowska zobacz
2014-11-28 14:07 Lidia Sładkowska zobacz
2014-11-28 14:06 Lidia Sładkowska zobacz
2014-11-28 14:06 Lidia Sładkowska zobacz
2014-11-28 14:05 Lidia Sładkowska zobacz
2011-10-17 16:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1269