Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
drukuj

Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działania Centrum jest wykonywanie  zadań, polegających na zapewnieniu wspólnej obsługi płacowo- finansowej jednostek oświatowych Gminy Rudziniec zwanych jednostkami obsługiwanymi. 
 2. Centrum prowadzi na rzecz pracowników oświaty w Gminie Rudziniec obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do jednostek obsługiwanych obejmuje w szczególności:

 1. Zadania w zakresie obsługi finansowej:
  1. ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów jednostek obsługiwanych na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek obsługiwanych, w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostek obsługiwanych z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień przez jednostki obsługiwane i zgodnie z planowanym przeznaczeniem,    w sposób celowy i oszczędny, z  zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w  wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę obsługiwaną, 
  3. zapewnienie należycie dokonywanej wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczej lub finansowej z planem finansowym.
 2. Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych.
 3. Zadania w zakresie płacowym:
  1. zapewnienie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych: sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rozliczenia z US, ZUS itp., 
  2. obsługa wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Stopa
Odpowiada:Sylwia Stopa
Wytworzył:Sylwia Stopa
Data ostatniej zmiany:2023-06-07 09:24:43

Archiwum

Data Autor
2023-03-13 11:48 Sylwia Stopa zobacz
2021-12-13 09:31 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 242