Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
drukuj

Majątek

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE   STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.
      Wartość brutto
1 2   3
1 ŚRODKI TRWAŁE   5 555,64
2 Pozostałe środki trwałe   46 409,20
3 Zbiory biblioteczne    
4 Wartości niematerialne i Prawne   24 165,58
5 Długoterminowe aktywa finansowe    
6 Środki trwałe w budowie (inwestycje)    
  RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE   76 130,42

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Stopa
Odpowiada:Sylwia Stopa
Wytworzył:Sylwia Stopa
Data ostatniej zmiany:2023-03-13 11:55:56

Archiwum

Data Autor
2021-12-13 09:31 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 167