Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie
drukuj

Status prawny

Gimnazjum im Zjednoczonej Europy w Starkowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego. Uchwała Nr. 35/VIII/99 Rady Gminy w Trzebielinie z dnia 30.04.1999r. w sprawie założenia gimnazjum publicznego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Gimnazjum im Zjednoczonej Europy w Starkowie,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Trzebielinie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Czupryniak
Odpowiada:Jarosław Wasyluk
Wytworzył:Dorota Czupryniak
Data ostatniej zmiany:2012-03-09 14:04:08

Archiwum

Data Autor
2012-01-18 18:25 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 865