Biuletyn Informacji Publicznej
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.
drukuj

REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wystawiania oraz otrzymywania faktur elektronicznych przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o („GOT”)
  w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000497087 NIP:599-316-87-17  z siedzi w stosunku do kontrahentów GOT.
 2. Podstawą prawną  wystawiania  i  przesyłania  faktur  w  formie  elektronicznej  jest  ustawa 
  z  dnia 11  marca  2004    o  podatku  od  towarów  i  usług  (t.j.  Dz.  U.  2018  r.  poz.  2174  ze  zm.)  zwana  dalej Ustawą.
 3. Niniejszy Regulamin  wystawiania  i  przesyłania  faktur  w  formie  elektronicznej,  zwany  dalej Regulaminem  tworzy  się  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002   
  o  świadczeniu usług  drogą  elektroniczną  (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Administratorem danych  osobowych  Kontrahentów  zebranych  w  ramach  świadczenia  Usługi  jest GOT.  Dane  osobowe  Odbiorców  będą  przetwarzane  na podstawie  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.,  w  celu  oraz  zakresie  koniecznym  do  realizacji  usługi,  o  której  mowa  w niniejszym  Regulaminie  -  na  podstawie  zgody  Odbiorcy.  Zgodę  tę  Odbiorca  wyraża  poprzez przesłanie  uzupełnionych  formularzy  stanowiących  załączniki  do  Regulaminu
 5. Regulamin określa  zasady  wystawiania  i  przesyłania  faktur  w  formie 
 6. Akceptacją regulaminu stanowi jednocześnie załącznik do umowy o świadczenie usług pomiędzy GOT a kontrahentem.

Pełna tresć stanowi załącznik.

REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Admin
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2021-12-05 20:51:59

Archiwum

Data Autor
2021-12-05 20:47 Admin zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 286