Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Remont nawierzchni parkingu nr 2 oraz przynależnyc


Kamień Mały, 15.11.2017 r.


Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm) (plik do pobrania).

___________________________________________________________________________________

Kamień Mały, 2017-10-31

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 
i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (plik do pobrania).

______________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na   „Remont nawierzchni parkingu nr 2 oraz przynależnych do niego garaży"

Ogłoszenie znajduje się w biuletynie zamówień publicznych po numerem: nr 602563-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.

Oferty należy składać do dnia: 31 października 2017 r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Ryszard Nowicki
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2017-11-15 13:51:27

Archiwum

Data Autor
2017-10-31 14:56 Agnieszka Głuszko zobacz
2017-10-16 13:05 Agnieszka Głuszko zobacz
2017-10-16 12:58 Agnieszka Głuszko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 252