Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Dostawa maszyn rolniczych .. ZP/PN/2/2019

Kamień Mały, 2019-10-22

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

CZĘŚĆ V

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.) zawiadamia, o odrzuceniu oferty i o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa maszyn rolniczych - doposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Kamieniu Małym” cz. V
(plik do pobrania w załącznikach).

____________________________________________________________________________________

Kamień Mały, 2019-10-17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Część VI

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa maszyn rolniczych - doposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części VI. (plik do pobrania w załącznikach).

_____________________________________________________________

Kamień Mały, 2019-10-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Część I, II, III, IV

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa maszyn rolniczych - doposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym” dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w częściach I, II, III, IV. (plik do pobrania w załącznikach).

____________________________________________________________________

Kamień Mały, 2019-10-04

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert (plik do pobrania w załącznikach).

_____________________________________________________________________

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa maszyn rolniczych - doposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małymrealizowanego w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”

Ogłoszenie znajduje się w biuletynie zamówień publicznych pod numerem:nr 601541-N-2019 z dnia 2019-09-26 oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 1208594 z dnia 2019-09-26.

Oferty należy składać do dnia: 04.10.2019 r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Emil Zapisek
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2019-10-22 15:03:22

Archiwum

Data Autor
2019-10-22 15:03 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-22 15:02 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-22 15:02 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-22 15:01 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-22 15:01 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-22 15:00 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-17 11:49 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-17 11:49 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-11 15:58 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-11 15:57 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-11 15:57 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-11 15:56 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-11 15:56 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-10-04 14:27 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-09-26 17:06 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-09-26 16:59 Agnieszka Głuszko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 631