Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

„Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracow

Kamień Mały, 19.11.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. (treść zawiadomienia do pobrania w plikach).

_____________________________________________________________________

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” realizowanego w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”

Ogłoszenie znajduje się w biuletynie zamówień publicznych pod numerem:nr 618921-N-2019 z dnia 2019-11-06.

Oferty należy składać do dnia: 19.11.2019 r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Emil Zapisek
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2019-11-19 14:42:35

Archiwum

Data Autor
2019-11-19 14:41 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-11-06 15:45 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-11-06 15:37 Agnieszka Głuszko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 500