Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

„Dostawa siewnika zbożowego - doposażenie warszta

Kamień Mały, 2019-12-12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa siewnika zbożowego - doposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. (plik do pobrania w załącznikach).

__________________________________________________________________

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa siewnika zbożowego  - doposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym” realizowanego w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”

Ogłoszenie znajduje się w biuletynie zamówień publicznych pod numerem: nr 630090-N-2019 z dnia 2019-11-29 oraz bazie konkurencyjności pod numerem:1220433 z dnia 2019-11-29

Oferty należy składać do dnia: 09.12.2019 r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Głuszko
Odpowiada:Emil Zapisek
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2019-12-12 14:48:59

Archiwum

Data Autor
2019-12-09 12:13 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-11-29 15:33 Agnieszka Głuszko zobacz
2019-11-29 15:25 Agnieszka Głuszko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 426