Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

Archwium - Ochrona danych osobowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że  zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1):

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Janowie Lubelskim, ul. Bialska 98
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod adresem janow.lubelski.piw@wiw.lublin.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
  w Janowie Lubelskim: realizacji ustawowych zadań Powiatowego Lekarza weterynarii w Janowie Lubelskim - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. g, oraz Art.10 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie: Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj. z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 36), Ustawy o ochronie zwierząt tj.
  z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U.
  z 2017 r. poz. 1840), Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z dnia 3 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149), Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego tj.
  z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 242)
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
  w Janowie Lubelskim określają obowiązujące przepisy prawa.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 10. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Janowie Lubelskim nie jest dokonywane profilowanie danych osobowych.
 11. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2018-06-05 06:44:08
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 757