Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

(ASF) Afrykański Pomór Świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że od dnia 28.10.2022 r. teren całego powiatu janowskiego należy do obszaru objętego ograniczeniami II (różowego) w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Od dnia 28.10.2022 r. nastąpiła zmiana regionalizacji obszarów objętych ograniczeniami i weszło w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2067 z dnia 25 października 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2067&from=PL).

Przestrzeganie zasad bioasekuracji pozostaje bez zmian.

Aktualna mapa ASF Link : https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje o  rozporządzeniach Wojewody Lubelskiego odnośnie ASF dotyczące terytorialnie powiatu janowskiego:

Rozporzadzenie nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego


Rozporządzenie nr 47 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 października 2020 r. uchylajace rozporządzenie Nr 25 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego

Rozporządzenie nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego

Rozporządzenie nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że zgodnie z 

W wyniku zmiany w powiecie janowskim zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami III gminy Chrzanów, Dzwola i Potok Wielki - strefa czerwona w obszarze objętym ograniczeniami II -strefa różowa pozostają gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) - ZASADY OCHRONY ŚWIŃ PRZED CHOROBĄ

informacja o pomocy dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń - w załączniku

 

28 lutego 2018 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF.

 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF (Dz.U. z 2018 r. poz. 360).

 Zgodnie z ww. zmianą rozporządzenia następujące zasady bioasekuracji będą obowiązywały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

g) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

Wprowadzony zostanie również zakaz:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2022-10-31 08:11:22

Archiwum

Data Autor
2022-10-31 08:11 Edyta Nowak zobacz
2022-10-31 08:10 Edyta Nowak zobacz
2022-09-22 08:55 Edyta Nowak zobacz
2021-12-31 14:37 Edyta Nowak zobacz
2021-10-18 09:57 Edyta Nowak zobacz
2021-08-31 08:39 Edyta Nowak zobacz
2021-08-31 08:38 Edyta Nowak zobacz
2021-08-31 08:38 Edyta Nowak zobacz
2021-08-31 08:37 Edyta Nowak zobacz
2021-08-30 10:44 Edyta Nowak zobacz
2021-08-25 13:59 Edyta Nowak zobacz
2021-08-25 13:42 Edyta Nowak zobacz
2021-08-25 13:41 Edyta Nowak zobacz
2021-08-25 13:40 Edyta Nowak zobacz
2021-08-25 13:24 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:17 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:14 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:57 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:56 Edyta Nowak zobacz
2020-08-03 08:41 Edyta Nowak zobacz
2020-08-03 08:41 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:30 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:30 Edyta Nowak zobacz
2020-01-31 08:53 Edyta Nowak zobacz
2020-01-31 08:50 Edyta Nowak zobacz
2020-01-31 08:49 Edyta Nowak zobacz
2019-09-05 17:09 Edyta Nowak zobacz
2019-09-05 17:07 Edyta Nowak zobacz
2019-09-05 17:06 Edyta Nowak zobacz
2019-07-19 09:58 Edyta Nowak zobacz
2019-07-15 08:00 Edyta Nowak zobacz
2019-07-15 07:57 Edyta Nowak zobacz
2019-07-15 07:55 Edyta Nowak zobacz
2019-03-06 09:31 Edyta Nowak zobacz
2019-03-06 09:29 Edyta Nowak zobacz
2019-03-06 09:28 Edyta Nowak zobacz
2019-03-06 08:39 Edyta Nowak zobacz
2018-11-09 14:44 Edyta Nowak zobacz
2018-11-09 14:44 Edyta Nowak zobacz
2018-04-12 12:01 Edyta Nowak zobacz
2018-02-21 15:01 Edyta Nowak zobacz
2018-02-21 14:16 Edyta Nowak zobacz
2018-02-21 14:14 Edyta Nowak zobacz
2018-02-21 14:10 Edyta Nowak zobacz
2018-01-16 12:05 Edyta Nowak zobacz
2018-01-08 13:31 Edyta Nowak zobacz
2018-01-08 13:26 Edyta Nowak zobacz
2017-10-18 14:05 Edyta Nowak zobacz
2017-09-26 07:43 Edyta Nowak zobacz
2017-08-30 10:22 Edyta Nowak zobacz
2017-08-29 08:34 Edyta Nowak zobacz
2017-08-25 12:46 Edyta Nowak zobacz
2017-08-23 14:45 Edyta Nowak zobacz
2017-08-18 15:14 Edyta Nowak zobacz
2017-08-18 15:03 Edyta Nowak zobacz
2017-08-16 09:26 Edyta Nowak zobacz
2017-08-08 14:50 Edyta Nowak zobacz
2017-08-01 14:44 Edyta Nowak zobacz
2017-08-01 14:43 Edyta Nowak zobacz
2017-07-27 07:56 Edyta Nowak zobacz
2017-07-26 07:03 Edyta Nowak zobacz
2017-07-26 07:02 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 14:52 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 11:36 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 11:35 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 11:34 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 11:33 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 11:32 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 11:31 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 11:30 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 11:28 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 11:27 Edyta Nowak zobacz
2016-12-07 11:32 Edyta Nowak zobacz
2016-12-07 11:30 Edyta Nowak zobacz
2016-12-07 04:29 Edyta Nowak zobacz
2016-12-06 09:19 Edyta Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4495