Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

Rolniczy handel detaliczny

Od dnia 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie nowych przepisów możliwe jest podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Osoby zajmujące się produkcją i sprzedażą w ramach rolniczego handlu detalicznego zobowiązane do rejestracji prowadzonej działalności.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

  • produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

(żywności złożonej) — do właściwego powiatowego lekarza weterynarii — wniosek

o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30

dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności lub

  • żywności pochodzenia niezwierzęcego — do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego— wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie co najmniej

14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

 Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w  załączeniu.

Warunki produkcji i zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego określa art. 44 a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149.). Rodzaje oraz ilość zbywanej żywności podano w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności „rolniczy handel detaliczny" należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2020-03-16 13:35:51

Archiwum

Data Autor
2017-03-08 08:35 Edyta Nowak zobacz
2017-03-08 08:29 Edyta Nowak zobacz
2017-03-08 08:26 Edyta Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1282