Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

Ubój na użytek własny

 

Akty Prawne

 • 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać następujące przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych (Dz. U. poz. 2652).

  Rozporządzeniem wprowadza się m. in. możliwość wyodrębnienia w komputerowej bazie danych ARiMR modelu produkcji świń przeznaczonych wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Informacja o takich siedzibach stad jest istotna z punktu widzenia kontroli wymagań w zakresie bioasekuracji prowadzonych przez jednostki Inspekcji Weterynaryjnej.

  Rozporządzenie umożliwia ponadto gromadzenie w komputerowej bazie danych informacji dotyczących przekazania zwłok ptaków z zakładu drobiu na inne cele do podmiotu innego niż zakład przetwórczy lub spalarnia. Umożliwi to zarejestrowanie zabitego/padłego drobiu, który może być unieszkodliwiany w zakładach przetwórczych lub spalarniach albo przekazywany do zakładów wytwarzających karmę dla zwierząt futerkowych, do bezpośredniego skarmiania zwierząt futerkowych na fermach mięsożernych zwierząt futerkowych, do zakładów „technicznych”, do magazynów tymczasowego przechowywania czy nawet do produkcji karm dla bezdomnych zwierząt domowych.

  • § 1 pkt 4 lit. b i d, pkt 6 lit. a – drugie i lit. c – pierwsze podwójne – drugie oraz pkt 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2022 poz. 1896).

  Zmiany te dotyczą metod badania w kierunku włośni, które mają zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. do badania mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek własny.

  Od 1 stycznia 2024 r. nie będzie można już stosować metody trichinoskopowej do badania mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek własny.

  Do badania mięsa w kierunku włośni tych gatunków zwierząt będą miały zastosowanie metody określone w załączniku I i III do ww. rozporządzenia 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str. 7, z późn. zm.)

  Należy zauważyć, że metoda badania trichinoskopowego wykorzystywana do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny nie wykrywa nieotorbionego gatunku Trichinella pseudospiralis występującego u zwierząt wolnożyjących, a ponadto czułość tej metody nie jest wystarczająca przy ograniczonej inwazji Trichinella i dlatego jej użycie może dawać wyniki fałszywie ujemne.

  Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1375 metoda badania trichinoskopowego nie jest metodą referencyjną wykorzystywaną do badania mięsa.

 

1. Informacja dotyczaca wymagań niezbędnych do dokonania uboju świń, cieląt, kóz na uzytek własny
w załączeniu.

2. Urzędowi Lekarze weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza weterynarii w Janowie Lubelskim
do badania - wykaz w załączeniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim prowadzi bezpłatne szkolenia rolników uprawniające do uboju w gospodarstwie zwierząt, z których mięso przeznaczone jest na użytek własny

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2024-01-12 08:21:19

Archiwum

Data Autor
2024-01-12 08:19 Edyta Nowak zobacz
2024-01-12 08:17 Edyta Nowak zobacz
2022-12-13 07:49 Edyta Nowak zobacz
2020-03-17 10:39 Edyta Nowak zobacz
2020-03-16 13:34 Edyta Nowak zobacz
2019-04-19 07:50 Edyta Nowak zobacz
2019-04-19 07:49 Edyta Nowak zobacz
2019-04-19 07:44 Edyta Nowak zobacz
2017-07-26 10:49 Edyta Nowak zobacz
2016-11-07 09:11 Edyta Nowak zobacz
2016-08-23 09:46 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-08-23 09:38 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-08-23 09:37 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-08-23 09:26 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-08-23 09:15 Jerzy Sokołowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2625