Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

!!! AKTUALNOŚCI !!!

!!!UWAGA!!!!

ZMIANA ADRESU E-MAIL

AKTUALNY ADRES E-MAIL WYŁĄCZNIE:

janow.lubelski.piw@wiw.lublin.pl

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przyjmowanie interesantów do godziny 13.00

wnioski związane z planowanym przemieszczeniem świń należy składać najpóźniej do piątku do godziny 13.00 (dotyczy również wniosków przesyłanych za pośrednictwem e-mail).

UWAGA!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
w naszym województwie

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Janowie Lubelskim

zwraca  się z prośbą o ograniczenie wizyt w urzędzie do załatwianie  wyłącznie pilnych spraw. Pozostałe w miarę możliwości można dokonywać drogą  elektroniczną, telefonicznie lub pocztą. Jeżeli występuje konieczność wizyty w urzędzie apelujemy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim, ul. Bialska 98, 23-300 Janów Lubelski

Tel./fax 15 872 30 32

e-mail: janow.lubelski.piw@wiw.lublin.pl

 

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terenie województwa lubelskiego przypomina o konieczności podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie gospodarstw utrzymujących drób, wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722), jednocześne przypomina, że nie stosowanie się do wymogów określonych w ww. rozporządzeniu, może skutkować nałożeniem kar administracyjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że zgodnie z 

DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2020/1185 z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE oraz DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2020/1150 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

nastąpiła zmiana regionalizacji dotycząca środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

W wyniku powyższych zmian w powiecie janowskim zostały włączone do obszaru zagrożania gminy Chrzanów i Dzwola - strefa niebieska (załącznik nr III przedmiotowych decyzji) w obszarze objętym ograniczeniami pozostają gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki (załącznik nr II przedmiotowych decyzji).

         !!!AKTUALNA MAPA ASF!!!     

 

INFORMACJE ODNOŚNIE ASF!!!

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Zmiana rozporządzeń dotyczących produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładach i rzeźniach o małej zdoloności produkcyjnej:

- z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej  - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/613

- z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/605

 

 

 

 

 

Punkt informacyjny ASF

W związku z ryzykiem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF)  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że informacje dotyczące aktualnej sytuacji,  zagrożenia i sposobów zabezpieczenia gospodarstwa przed wystąpieniem tej choroby można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Janowie Lubelskim w każdy wtorek w godzinach 7.30-14.30.

Informacja o pomocy dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń - w załączniku.

 

 Informacje na temat ASF w zakładce Afrykański Pomór Świń

 

1. Afrykański Pomór Świń - informacje dla rolników w załączniku

2. Zmiana w przepisach dotyczących sprzedaży bezpośredniej - informacje w załączniku

3. Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

4. Świadectwa zdrowia dla świń przemieszczanych do rzeźni.

Od dnia 4.11.2016 r. obowiązują świadectwa dla świń przemieszczanych ze stad lub punktów skupu do rzeźni. świadectwa zdrowia wystawiane są przez urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w Janowie Lubelskim.

Obowiązek zaopatrzenia świń przemieszczanych ze stada do stada lub do punktu skupu pozostaje bez zmian.

Zasady bioasekuracji (ASF)

(wg rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018):

  1. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
  2. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
  3. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
  4. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
  5. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach,
     z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
  6. Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m. wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
  7. Zapewnienie aby:

a)     Osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

b)    Do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,

c)     Osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2021-04-01 09:55:45

Archiwum

Data Autor
2021-04-01 09:48 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:48 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:47 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:46 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:46 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 09:45 Edyta Nowak zobacz
2021-04-01 08:39 Edyta Nowak zobacz
2021-03-31 14:07 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 10:43 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 10:43 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 10:42 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:36 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:35 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:28 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:17 Edyta Nowak zobacz
2021-01-08 08:14 Edyta Nowak zobacz
2020-11-24 18:10 Edyta Nowak zobacz
2020-11-18 11:25 Edyta Nowak zobacz
2020-11-18 11:25 Edyta Nowak zobacz
2020-11-18 10:58 Edyta Nowak zobacz
2020-11-18 10:53 Edyta Nowak zobacz
2020-10-28 11:53 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:53 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:52 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:51 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:50 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:47 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:46 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:44 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:42 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:42 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:40 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:36 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:32 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:31 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:16 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:14 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:07 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:06 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:03 Edyta Nowak zobacz
2020-10-16 12:02 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:46 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:45 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:44 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:43 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 11:35 Edyta Nowak zobacz
2020-09-18 08:55 Edyta Nowak zobacz
2020-08-03 08:28 Edyta Nowak zobacz
2020-08-03 08:23 Edyta Nowak zobacz
2020-08-03 08:16 Edyta Nowak zobacz
2020-05-20 07:33 Edyta Nowak zobacz
2020-04-17 14:39 Edyta Nowak zobacz
2020-04-17 14:38 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:15 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:14 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:12 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:12 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 13:00 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:55 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:54 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:32 Edyta Nowak zobacz
2020-04-16 12:26 Edyta Nowak zobacz
2020-03-25 07:04 Edyta Nowak zobacz
2020-03-13 13:43 Edyta Nowak zobacz
2020-02-04 08:42 Edyta Nowak zobacz
2020-01-31 08:52 Edyta Nowak zobacz
2020-01-31 08:49 Edyta Nowak zobacz
2020-01-31 08:48 Edyta Nowak zobacz
2019-12-13 12:38 Edyta Nowak zobacz
2019-12-13 12:37 Edyta Nowak zobacz
2019-12-13 12:32 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:43 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:42 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:39 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:39 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:37 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:25 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:23 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:20 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:12 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 11:10 Edyta Nowak zobacz
2019-11-15 10:54 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:47 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:44 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:43 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:42 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:41 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:40 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:37 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:36 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:33 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:32 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:27 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:26 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 13:13 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 12:26 Edyta Nowak zobacz
2019-09-12 12:11 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 11:09 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 11:08 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 10:52 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 10:45 Edyta Nowak zobacz
2019-09-10 09:05 Edyta Nowak zobacz
2019-09-05 17:11 Edyta Nowak zobacz
2019-09-05 17:02 Edyta Nowak zobacz
2019-09-05 17:01 Edyta Nowak zobacz
2019-07-24 12:18 Edyta Nowak zobacz
2019-07-19 09:57 Edyta Nowak zobacz
2019-06-18 08:11 Edyta Nowak zobacz
2019-04-16 13:16 Edyta Nowak zobacz
2019-04-16 13:16 Edyta Nowak zobacz
2019-03-06 09:33 Edyta Nowak zobacz
2019-03-06 08:41 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:26 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:25 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:21 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:21 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:20 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:19 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:18 Edyta Nowak zobacz
2019-02-05 08:17 Edyta Nowak zobacz
2018-11-09 14:45 Edyta Nowak zobacz
2018-11-09 14:43 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:41 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:23 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:12 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:11 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:04 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 09:00 Edyta Nowak zobacz
2018-10-10 08:59 Edyta Nowak zobacz
2018-10-05 14:37 Edyta Nowak zobacz
2018-10-05 14:29 Edyta Nowak zobacz
2018-10-05 14:28 Edyta Nowak zobacz
2018-10-04 14:34 Edyta Nowak zobacz
2018-10-04 14:27 Edyta Nowak zobacz
2018-04-26 11:31 Edyta Nowak zobacz
2018-04-12 12:00 Edyta Nowak zobacz
2018-03-20 09:15 Edyta Nowak zobacz
2018-03-20 09:10 Edyta Nowak zobacz
2018-03-20 09:00 Edyta Nowak zobacz
2018-03-20 08:55 Edyta Nowak zobacz
2018-03-19 14:50 Edyta Nowak zobacz
2018-01-08 13:33 Edyta Nowak zobacz
2017-08-01 14:48 Edyta Nowak zobacz
2017-08-01 14:47 Edyta Nowak zobacz
2017-07-21 12:32 Edyta Nowak zobacz
2017-04-25 10:13 Edyta Nowak zobacz
2017-04-25 10:11 Edyta Nowak zobacz
2017-04-07 09:14 Edyta Nowak zobacz
2017-04-07 09:13 Edyta Nowak zobacz
2017-03-02 08:53 Edyta Nowak zobacz
2016-12-28 13:32 Edyta Nowak zobacz
2016-12-28 13:31 Edyta Nowak zobacz
2016-12-28 13:30 Edyta Nowak zobacz
2016-12-28 13:29 Edyta Nowak zobacz
2016-11-07 09:07 Edyta Nowak zobacz
2016-08-23 09:21 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:32 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:27 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:26 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:25 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:23 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:23 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:22 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:10 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:10 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:07 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:03 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:02 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-06-30 13:01 Jerzy Sokołowski zobacz
2016-01-12 11:44 Jerzy Sokołowski zobacz
2014-02-18 09:24 Jerzy Sokołowski zobacz
2014-02-18 09:20 Jerzy Sokołowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4337