Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim, (adres siedziby: ul. Bialska 98, 23-300 Janów Lubelski, kontakt: e-mail: janow.lubelski.piw@wiw.lublin.pl, tel. (48) 15 8723032), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

Współadministratorem danych osobowych w ramach realizowanych zadań jest:

 • Główny Lekarz Weterynarii adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt:  e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii adres siedziby: ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin, kontakt: lublin@wiw.lublin.pl,  tel: (48) 81 7442885

w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym lub telefonicznym:

 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Janowie Lubelskim: inspektor@ethna.pl, 665795054
 • w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 226232481,
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii: iod@wiw.lublin.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie m.in.: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy o systemie identyfikacji i weryfikacji zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 • dane mogą być również przekazywane Głównemu Lekarzowi Weterynarii, Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, urzędowymlekarzomweterynarii. W szczególnych sytuacjach, dane te mogą być również przekazywane innym instytucjom publicznym.
 • każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania,przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 • mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej. Brak podania danych spowoduje brak możliwości realizacji sprawy.
 • w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa
 • Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Janowie Lubelskim

Roman Jarosz

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2022-11-15 13:08:27

Archiwum

Data Autor
2022-11-15 13:07 Edyta Nowak zobacz
2019-05-22 10:32 Edyta Nowak zobacz
2018-06-05 06:44 Edyta Nowak zobacz
2018-06-05 06:41 Edyta Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 924