Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
drukuj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

fead_logo_ue.jpg

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).


Głównym celem programu jest udzielenie pomocy  osobom doświadczającym form ubóstwaw formie paczek żywnościowych.


Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?
Osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność) i których dochód nie przekracza określonego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Do Programu kwalifikowani są również cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Plac Henryka Pobożnego 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dyrektor Ośrodka
Odpowiada:Dyrektor Ośrodka
Wytworzył:Dyrektor Ośrodka
Data ostatniej zmiany:2023-09-18 14:32:26

Archiwum

Data Autor
2023-09-18 14:32 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 14:31 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:58 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:57 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:56 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:55 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:55 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:55 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:55 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:52 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:19 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 13:17 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 11:52 Dyrektor Ośrodka zobacz
2023-09-18 11:41 Dyrektor Ośrodka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 91