Biuletyn Informacji Publicznej
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.
drukuj

ZP/PN/01/2021

Ogłoszenie postepowania przetargowego pn: "Likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej w ramach
zadania REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO".

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/PN/01/2021
Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00073337/01
Nr (identyfikator) zamówienia (ezamowienia.gov.pl): ocds-148610-ae4fec67-c4ff-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania miniPortal: bdc21927-b7e3-4fa5-8891-c38751cc1056

Strona zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bdc21927-b7e3-4fa5-8891-c38751cc1056

https://www.e-bip.org.pl/gotparknp/

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej w ramach zadania REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO.

Numer referencyjny: ZP/PN/01/2021

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., zwaną dalej Pzp), unieważnia tytułowe postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

SIWZ

SWZ.pdf

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

ZMIANA TREŚCI SIWZ 1

ZMIANA TREŚCI SIWZ 1

Załączniki do SWZ

Załączniki do SWZ

zmiana treści ogłoszenia.pdf

zmiana treści ogłoszenia.pdf

Zmiana treści SIWZ 2

Zmiana treści SIWZ 2

Zmiana treści SIWZ 2

Zmiana treści SIWZ 2

Unieważnienie postepowania

Unieważnienie postepowania

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Admin
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2021-07-06 12:20:13

Archiwum

Data Autor
2021-06-26 19:54 Admin zobacz
2021-06-22 20:27 Admin zobacz
2021-06-22 20:27 Admin zobacz
2021-06-22 20:27 Admin zobacz
2021-06-18 09:37 Admin zobacz
2021-06-18 09:36 Admin zobacz
2021-06-07 10:21 Admin zobacz
2021-06-04 15:43 Admin zobacz
2021-06-04 15:37 Admin zobacz
2021-06-04 15:37 Admin zobacz
2021-06-04 12:06 Admin zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 321