tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
drukuj

Zamówienia publiczne

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie  zaprasza do składania ofert wynajem/dzierżawę pomieszczenia garażowego nr V, VI, VIII, będących w zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Wołowie  przy  ul. Marii Skłodowskiej Curie 9; 56-100 Wołów 

  1. Oferty na najem/dzierżawę pomieszczeń garażowych należy składać pisemnie na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z dokumentami określonymi w formularzu. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest także na stronie internetowej pod adresem:

http://www.piwwolow.e-bip.org.pl

  1. Oferty na najem/dzierżawę pomieszczeń garażowych należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30  w  sekretariacie Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii , ul . Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Wołowie lub pocztą na adres Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii ul . Marii Skłodowskiej-Curie 9, 56-100 Wołów.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2019r.  (piątek) o godz. 15 30

  1. Oferent powinien przed złożeniem oferty dokonać oględzin garaży. Istnieje możliwość obejrzenia pomieszczeń garażowych po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 71 389 27 93 w godzinach od 8:00 do 15:00
  2. Warunki dopuszczenia oferty są zawarte w „Regulaminie” ofert na wynajem/dzierżawę pomieszczeń garażowych będących w zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ul. Marii Skłodowskiej Curie 9 w Wołowie (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
  3. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone  po terminie składania ofert, nie będą  rozpatrywane.
  4. Otwarcie ofert:
  1. Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 20 grudnia 2019r.
  2. Oferty oceniane będą przez Komisję jedynie pod względem proponowanej wysokości czynszu za 1 m² pomieszczeń garażowych. Najemca/dzierżawca może zaproponować tylko jedną stawkę czynszu i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
  3. Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz na tablicy ogłoszeń w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  71 389 27 93

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:HENRYKA FILAROWSKA
Odpowiada:Paweł Szewczyk
Wytworzył:HENRYKA FILAROWSKA
Data ostatniej zmiany:2019-12-10 09:07:18

Archiwum

Data Autor
2019-12-02 13:25 HENRYKA FILAROWSKA zobacz
2019-12-02 13:23 HENRYKA FILAROWSKA zobacz
2019-12-02 13:18 HENRYKA FILAROWSKA zobacz
2019-07-16 14:34 HENRYKA FILAROWSKA zobacz
2019-07-01 11:47 HENRYKA FILAROWSKA zobacz
2019-06-21 09:50 HENRYKA FILAROWSKA zobacz
2019-03-18 11:54 HENRYKA FILAROWSKA zobacz
2018-09-03 15:04 HENRYKA FILAROWSKA zobacz
2018-08-10 10:12 HENRYKA FILAROWSKA zobacz
2016-08-04 12:36 Paweł Szewczyk zobacz
2015-11-06 09:36 Krzysztof Bulzacki zobacz
2015-11-06 09:35 Krzysztof Bulzacki zobacz
2015-11-06 09:21 Krzysztof Bulzacki zobacz
2015-11-06 09:07 Krzysztof Bulzacki zobacz
2015-11-06 09:05 Krzysztof Bulzacki zobacz
2014-07-14 14:27 Krzysztof Bulzacki zobacz
2014-07-14 14:27 Krzysztof Bulzacki zobacz
2014-07-14 14:06 Krzysztof Bulzacki zobacz
2013-05-27 16:51 Krzysztof Bulzacki zobacz
2013-05-27 16:51 Krzysztof Bulzacki zobacz
2013-05-27 16:49 Krzysztof Bulzacki zobacz
2013-05-27 16:38 Krzysztof Bulzacki zobacz
2013-05-27 16:36 Krzysztof Bulzacki zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1196