Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
drukuj

Grypa Ptaków

Wołów, dnia 15 kwietnia 2022r.

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE GRYPY PTAKÓW (HPAI) 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o publikacji nowego aktu prawnego:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/768

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od publikacji.

Zapisy ww. rozporządzenia dotyczą zarówno osób hodujących drób na potrzeby własne jak i właścicieli ferm drobiu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Wołów, dnia 28 stycznia2022r.  

POTWIERDZENIE WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o potwierdzonym przypadku wysoce zjadliwej grypu ptaków stwierdzonej u padłego łabędzia wokolicy  miejscowości Wrzosy gmina Wołów. w powiecie wołowskim.  

W załącznikach do pobrania opublikowano rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wołowie nr 1/2022 z dnia 27 stycznia 2022r w sprawie  zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu wołowskiego. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 04 stycznia 2022r.

UWAGA !!!

ROZPORZĄDZENIE NR 33 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów średzkiego i wołowskiego.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący:

  • w powiecie wołowskim:
  • w gminie Brzeg Dolny, miejscowości: Pysząca, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Grodzanów, Naborów;
  • w gminie Wołów, miejscowości: Zagórzyce, Prawików, Stobno, Rataje

 

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa nakazuje się:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

 

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

 5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

Jednocześnie Powiatowy lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina o nadal obowiązujących wymaganiach dla hodowców drobiu zawartych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Henryka Filarowska
Odpowiada:Paweł Szewczyk
Wytworzył:Henryka Filarowska
Data ostatniej zmiany:2022-04-15 12:07:30

Archiwum

Data Autor
2022-01-28 09:10 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-28 09:10 Henryka Filarowska zobacz
2022-01-04 12:27 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:57 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:56 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:55 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:55 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:54 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-06 09:53 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:28 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:26 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:24 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:08 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-05 14:08 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-05 14:04 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-05 14:02 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-05 13:54 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-05 13:48 Paweł Szewczyk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 481