Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
drukuj

Wyznaczenia Lekarzy Weterynarii do czynności urzędowych

Ogłoszenia o naborze dla lekarzy weterynarii do czynności urzędowych z wyznaczenia  oraz osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu Wołów

Wołów, dnia 17 listopada 2023r.

Ogłoszenie o naborze dla lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych z wyznaczenia w 2024r. oraz osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2024r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że otwiera nabór dla lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na terenie powiatu Wołów w 2023r na podstawie art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj. :

  • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, - 4 osób
  • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt - 2 osoby,
  • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 3 osoby,
  • pobierania próbek do badań -4 osób,
  • Czynności pomocnicze - Unieruchamianie trzody chlewnej na czas niezbędny do pobierania prób krwi za pomocą pętli ryjowej- 1 osoba,

Termin realizacji zadań objętych wyznaczeniem 01.01.2024-31.12.2024r.

Zgłoszenie wstępnej gotowości  do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy  o Inspekcji Weterynaryjnej z załącznikami dostępne są  w załącznikach do pobrania oraz w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie  lub na adres e mail wolow@wroc.wiw.gov.pl  w terminie do 01 grudnia 2023r.

Ocena złożonych wniosków oraz przydział wyznaczeń w dniu 05 grudnia 2023r.

Osoby ubiegające się po raz pierwszy o wyznaczenie winny przedstawić dodatkowo:

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia  

Kopię zaświadczeń o aktualnym prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

kopię ukończenia specjalizacji ,szkolenia ( nie dotyczy osób, z którymi PIW Wołów zawarł umowy wyznaczenia w 2023r.).

Zgłoszenie się osób ubiegających o wyznaczenie  nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego o wyznaczenie.

Wszczęcie postępowania o wyznaczenie będzie toczyło się tylko względem osób , których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. Wyznaczenie do wykonania czynności następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wołowie.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Henryka Filarowska
Odpowiada:Paweł Szewczyk
Wytworzył:Henryka Filarowska
Data ostatniej zmiany:2023-11-17 12:57:03

Archiwum

Data Autor
2022-11-02 13:48 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-08 10:20 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-08 10:19 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-08 10:17 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-08 10:14 Henryka Filarowska zobacz
2021-12-08 10:14 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-24 12:15 Henryka Filarowska zobacz
2020-11-24 12:11 Henryka Filarowska zobacz
2012-09-05 09:36 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1266