Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
drukuj

Afrykański Pomór Świń

Wołów, dnia 15 marca 2023r.

 

NOWE PRZYPADKI ASF - stan na 15 marca 2023r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu nowych  przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wołowskiego. ASF stwierdzono u 12 padłych dzików odnalezionych w różnych lokacjach powiatu wołowskiego.

W związku z wyżej opisanymi przypadkami ASF  Komisja Europejska w najbliższych dniach nie zmieni zasięgu i rodzaju obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu.

Nadal aktualna jest mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajdująca się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 18 listopada 2022r.

 

NOWE PRZYPADKI ASF-Stan na 18.11.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wołowskiego. ASF stwierdzono u 1 odstrzelonego dzika okolice miejscowości Wołów.

W związku z wyżej opisanymi przypadkami ASF u dzika Komisja Europejska w najbliższych dniach może zmienić zasięg i rodzaj obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu, co wprowadzi dodatkowe obostrzenia dla hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych polujących na terenie naszego powiatu.

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Koordynaty dzika zakażonych afrykańskim pomorem świń z terenu naszego powiatu:

N51.34709;E16.60151

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 14 lipca 2022r.

PIERWSZE OGNISKO ASF W GOSPODARSTWIE UTRZYMUJĄCYM TRZODĘ CHLEWNĄ NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że dnia 1 lipca 2022 roku w miejscowości Siodłkowice stwierdzono pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną na terenie powiatu wołowskiego.

         W związku z powyższym zmianie uległy obszary objęte ograniczeniami II i III, aktualna mapa  obszarów objętych ograniczeniami znajduje się pod adresem:  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

W najbliższych 2-3 miesiącach nastąpią trudności ze sprzedażą świń z miejscowości znajdujących się w promieniu 10 km od miejscowości Siodłkowice w gminie Wołów, gdzie stwierdzono ognisko ASF. Możliwe będzie w powyższych miejscowościach jak i na pozostałym obszarze powiatu przeprowadzanie ubojów gospodarczych świń, przy czym konieczne jest wcześniejsze poinformowanie Inspekcji Weterynaryjnej w Wołowie o zamiarze jego przeprowadzenia (tel. 713892793).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina, że hodowcy trzody chlewnej na terenie całego powiatu powinni wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

a) wjazdami i wejściami do gospodarstw (dopuszczalna jest obecność niecek dezynfekcyjnych lub stosowanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję), w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw,

b) wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń – a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina o pozostałych zasadach bioasekuracji, które muszą być przestrzegane przez wszystkich hodowców trzody chlewnej z terenu naszego powiatu:

- nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, a co najmniej: innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa, zakaz pożyczania i przywożenia do  okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw.) oraz dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików  padłych;

- wymagana jest każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia;

- konieczne jest mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich

- nakazany jest brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby  uczestniczące w polowaniu lub odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami,  tuszami lub zwłokami dzików;

- obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;

- obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie

- pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą:

* być zabezpieczone przed dostaniem się innych  zwierząt  lub  mieć kontakt z utrzymywanymi świniami,  ich paszą i ściółką (system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany poprzez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu wokół budynków (nie dopuszczenie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych itp.);

* umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji rąk;

* umożliwiać dokonanie mycia i dezynfekcji  tych pomieszczeń;

* posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (np. szatni przepustowej lub miejsca oddzielonego ławką, ścianką działową itp.);

* posiadać ogrodzenie chroniące  pomieszczenia,  w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina, że posiadacze świń są zobowiązani do informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wołowie (tel. 713892793 lub 665090378) o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie !!!

 

 

 

Wołów, dnia 23 maj 2022r.

NOWE PRZYPADKI ASF-Stan na 23.05.2022r.

Powiatowy Lekarz w Wołowie informuje o stwierdzeniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzika:

 • odstrzelonego w dniu 12 maja 2022 r. na terenie gminy Wińsko w okolicach miejscowości: Jakubikowice, koordynaty: 51.45407; 16.60897;

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

 

 

Wołów, dnia 20 maj 2022r.

NOWE PRZYPADKI ASF-Stan na 20.05.2022r.

Powiatowy Lekarz w Wołowie informuje o stwierdzeniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików:

 • odstrzelonego w dniu 5 maja 2022 r. na terenie gminy Wińsko w okolicach miejscowości: Głębowice, koordynaty: 51.44906; 16.74796;
 • odstrzelonego w dniu 8 maja 2022 r. na terenie gminy Wołów w okolicach miejscowości: Prawików, koordynaty: 51.25309; 16.54458;
 • padłego dzika odnalezionego w dniu 6 maja 2022 r. na terenie gminy Wołów w okolicy miejscowości Proszkowa, koordynaty: 51.37530, 16.75319;

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wołów, dnia 28 kwietnia 2022r.

NOWE PRZYPADKI ASF-Stan na 28.04.2022r.

Powiatowy Lekarz w Wołowie informuje o stwierdzeniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u:

 • padłego dzika odnalezionego w dniu 20 kwietnia 2022 r. na terenie gminy Wołów, w powiecie wołowskim – w okolicach miejscowości: Proszkowa, koordynaty: 51.38026; 16.74763

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wołów, dnia 20 kwietnia 2022r.

NOWE PRZYPADKI ASF-Stan na 20.04.2022r.

Powiatowy Lekarz w Wołowie informuje o stwierdzeniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u:

 • padłego dzika odnalezionego w dniu 11 kwietnia 2022 r. na terenie gminy Wińsko, w powiecie wołowskim – w okolicach miejscowości: Słup, koordynaty: 51.46191; 16.57364
 • odstrzelonego dzika w dniu 10 kwietnia 2022 roku w okolicach miejscowości Konary, koordynaty: 51.40865, 16.55919

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wołów, dnia 23 marca 2022r.

NOWE PRZYPADKI ASF-Stan na 23.03.2022r.

Powiatowy Lekarz w Wołowie informuje o stwierdzeniu kolejnego przypadku afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wołowskiego. ASF stwierdzono u dzika odstrzelonego w dniu 7 marca 2022 r. na terenie gminy Wińsko (powiat wołowski) – w okolicach miejscowości Domanice, koordynaty miejsca odstrzelenia dzika: N51.40795;E16.64096,

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 15 marca 2022r.

NOWE PRZYPADKI ASF-stan na 15.03.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u 8 padłych dzików odnalezionych w dniach 3-7 marca 2022 r. na terenie gminy Wińsko, w powiecie wołowskim – w okolicach miejscowości:

 • Dzik padły, płeć nieokreślona, 18-m-cy, 25 kg, miejscowość Smogorzów Wielki, koordynaty: 51.433857; 16.700755
 • Dzik padły, płeć: samiec 36-m-cy, 70 kg, miejscowość: Węgrzce, koordynaty: 51.48486; 16.592043
 • Dzik padły, płeć: samica, 36-m-cy, 60 kg, miejscowość Smogorzówek, koordynaty: 51.414399; 16.683785
 • Dzik padły, płeć: nieokreślona,  12-m-cy, 30 kg, miejscowość Smogorzówek, koordynaty: 51.412588; 16.693986
 • Dzik padły, płeć nieokreślona, 19-m-cy, 30 kg, miejscowość Wrzeszów, koordynaty: 51.495484; 16.582458
 • Dzik padły, płeć nieokreślona, 36-m-cy, 40 kg, miejscowość Wrzeszów, koordynaty: 51.495490; 16.582460
 • Dzik padły, płeć: samica, 24-m-ce, 35 kg, miejscowość Węgrzce, koordynaty: 51.484073; 16.584186
 • Dzik padły, płeć: samiec, 24 m-ce, 35 kg, miejscowość: Kozowo, koordynaty: 51.49427; 16.55160

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina o konieczności zgłaszania do organów inspekcji weterynaryjnej faktu odnalezienia padłych dzików pod nr tel. 713892793 lub 665090378.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 28 lutego 2022r.

NOWE PRZYPADKI ASF-stan na 28.02.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u 5 padłych dzików odnalezionych w dniach 17-18 luty 2022 r. na terenie gminy Wińsko – w okolicach miejscowości Piskorzyna (N51.51166,E16.59723;N51.51153,E16.59720),Wrzeszów (N51.49353,E16.58153; N51.49266,E16.58403;), Węgrzce (N51.47980,E16.58960) oraz ogniska afrykańskiego pomoru świń u 1 odstrzelonego dzika (okolice miejscowości Węgrzce N51.46931,E16.58230). Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina o konieczności zgłaszania do organów inspekcji weterynaryjnej faktu odnalezienia padłych dzików pod nr tel. 713892793 lub 665090378.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 25 lutego 2022r.

NOWE PRZYPADKI ASF-stan na 25.02.2022r.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u 6 padłych dzików odnalezionych w dniach 10-16 luty 2022 r. na terenie gminy Wińsko– w okolicach miejscowości Straszowice (N51.431241,E16.763342), Rogówek (51.48415,16.60390; 51.48458,16.60339; 51.48458,16.60339), Wińsko (51.47191,16.61309) i Rogów Wołowski (51.50552,16.59331).

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina o konieczności zgłaszania do organów inspekcji weterynaryjnej faktu odnalezienia padłych dzików pod nr tel. 713892793 lub 665090378.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 21 lutego 2022r.

NOWE PRZYPADKI ASF- stan na 21.02.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu kolejnego przypadku afrykańskiego pomoru świń u  padłego dzika odnalezionego w dniu 8 lutego 2022 r.  w okolicach miejscowości Nieszkowice (N51.42593, E16.70042).

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie przypomina o konieczności zgłaszania do organów inspekcji weterynaryjnej faktu odnalezienia padłych dzików pod nr tel. 713892793 lub 665090378.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dznia 31.01.2022r.

 NOWE PRZYPADKI ASF-

STAN NA DZIEŃ 31.01.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u  1 dzika odstrzelonego w dniu 18 stycznia 2022 r. (okolice miejscowości Wróblewo) oraz u 4 padłych dzików odnalezionych w dniu 21 stycznia 2022 r w okolicach miejscowości: Rogów Wołowski, Naroków gmina Wińsko.

W związku z aktualną sytuacją związaną z ASF Komisja Europejska zmieniła zasięg i rodzaj obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu. Zmianie nie uległ zasięg obszaru objętego ograniczeniami III (strefa czerwona), która obejmuje całość obw. łowieckiego nr 63, większą część obw. łowieckiego 62 oraz część obw. łowieckiego 94. Pozostała część powiatu znalazła się w obszarze objętym ograniczeniami II (strefa różowa).

W związku ze zmianą obszarów niebieski na różowy wszedł w życie zakaz patroszenia dzików w łowisku - dzik powinien być w całości przetransportowany do punktu przetrzymywania tusz i tam w wydzielonym, zabezpieczonym miejscu poddany patroszeniu.

Wg aktualnie obowiązujących przepisów (na dzień 31.01.2022) dziki pozyskane ze strefy różowej mogą trafić jedynie na użytek własny lub do utylizacji - płatna przez inspekcję weterynaryjną!

Aby sprawdzić aktualne obszary ASF należy w wyszukiwarce internetowej google wpisać hasło „mapa ASF”, następnie wejść na pierwszą z góry stronę internetową – zostaną Państwo wtedy przeniesieni na stronę Głównego Lekarza Weterynarii i będziecie Państwo mogli sprawdzić aktualną mapę z obszarami ASF.

Przypominam Państwu o potrzebie stałego przeszukiwania terenów łowieckich w celu eliminacji padłych, zakażonych dzików. Informuję, że w przypadku zgłoszonej wcześniej do Powiatowego Lekarza Weterynarii (pisemnie/mailowo) akcji przeszukiwania terenów koszty utylizacji odnalezionych padłych dzików pokrywa inspekcja weterynaryjna. W przypadku odnalezienia padłego dzika poza zorganizowaną, zgłoszoną akcją przeszukiwania terenów koszty utylizacji pokrywa zarządca terenu, wyjątek stanowią osoby prywatne – w tym przypadku PLW może pokryć koszty utylizacji.

Jednocześnie informuję Państwa o Rozporządzeniu nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego, w którym przedłużono termin pozyskania dzików w ramach odstrzału sanitarnego do dnia 31 marca 2022 roku – dotyczy to tych kół łowieckich , które nie wyrobiły 100% normy wskazanej w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2021 roku. W przypadku kół łowieckich z terenu powiatu wołowskiego dotyczy to wszystkich kół z wyjątkiem Koła Łowieckiego Rokita Brzeg Dolny!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 21.01.2022r.

KOLEJNE PRZYPADKI ASF U DZIKÓW

NA TERENIE POWIATU WOŁÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u  7 dzików odstrzelonych w dniach 7-9 stycznia 2022 r. (okolice miejscowości Głębowice, Smogorzówek) oraz u 1 padłego dzika odnalezionego w dniu 4 stycznia 2022 r w okolicy miejscowości Aleksandrowice.

W związku z aktualną sytuacją związaną z ASF Komisja Europejska zmieniła zasięg i rodzaj obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu. Zmianie nie uległ zasięg obszaru objętego ograniczeniami III (strefa czerwona), która obejmuje całość obw. łowieckiego nr 63, większą część obw. łowieckiego 62 oraz część obw. łowieckiego 94. Pozostała część powiatu znalazła się w obszarze objętym ograniczeniami II (strefa różowa).

W związku ze zmianą obszarów niebieski na różowy wszedł w życie zakaz patroszenia dzików w łowisku - dzik powinien być w całości przetransportowany do punktu przetrzymywania tusz i tam w wydzielonym, zabezpieczonym miejscu poddany patroszeniu.

Wg aktualnie obowiązujących przepisów (na dzień 21.01.2022) dziki pozyskane ze strefy różowej mogą trafić jedynie na użytek własny lub do utylizacji - płatna przez inspekcję weterynaryjną!

Aby sprawdzić aktualne obszary ASF należy w wyszukiwarce internetowej google wpisać hasło „mapa ASF”, następnie wejść na pierwszą z góry stronę internetową – zostaną Państwo wtedy przeniesieni na stronę Głównego Lekarza Weterynarii i będziecie Państwo mogli sprawdzić aktualną mapę z obszarami ASF.

Przypominam Państwu o potrzebie stałego przeszukiwania terenów łowieckich w celu eliminacji padłych, zakażonych dzików. Informuję, że w przypadku zgłoszonej wcześniej do Powiatowego Lekarza Weterynarii (pisemnie/mailowo) akcji przeszukiwania terenów koszty utylizacji odnalezionych padłych dzików pokrywa inspekcja weterynaryjna. W przypadku odnalezienia padłego dzika poza zorganizowaną, zgłoszoną akcją przeszukiwania terenów koszty utylizacji pokrywa zarządca terenu, wyjątek stanowią osoby prywatne – w tym przypadku PLW może pokryć koszty utylizacji.

Jednocześnie informuję Państwa o Rozporządzeniu nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego, w którym przedłużono termin pozyskania dzików w ramach odstrzału sanitarnego do dnia 31 marca 2022 roku – dotyczy to tych kół łowieckich , które nie wyrobiły 100% normy wskazanej w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2021 roku. W przypadku kół łowieckich z terenu powiatu wołowskiego dotyczy to wszystkich kół z wyjątkiem Koła Łowieckiego Rokita Brzeg Dolny!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 13 stycznia 2022r.

NOWY PRZYPADEK ASF Z DNIA 12.01.2022r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu nowego przypadku afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wołowskiego. ASF stwierdzono u  padłego dzika odnalezionego w okolicy miejscowości Nieszkowice (N51.42517;E16.70111).

W związku z wyżej opisanym przypadkiem ASF u dzika Komisja Europejska w najbliższych dniach może zmienić zasięg i rodzaj obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu, co wprowadzi dodatkowe obostrzenia dla hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych polujących na terenie naszego powiatu.

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 22.12.2021r.

NOWE PRZYPADKI ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu nowego przypadku afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wołowskiego. ASF stwierdzono u  dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Głębowice (koordynaty 51.45149 N, 16.73382 E).

W związku z wyżej opisanym przypadkiem ASF u dzika Komisja Europejska w najbliższych dniach może zmienić zasięg i rodzaj obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu, co wprowadzi dodatkowe obostrzenia dla hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych polujących na terenie naszego powiatu.

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 03.12.2021r.

NOWE PRZYPADKI ASF

   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wołowskiego. ASF stwierdzono u 6 dzików – trzech odstrzelonych (okolice miejscowości Pierusza, Trzcinica Wołowska, Grzeszyn) oraz trzech padłych dzików odnalezionych w okolicach miejscowości Naroków, Stryjno oraz Morzyna.

W związku z wyżej opisanymi przypadkami ASF u dzików Komisja Europejska w najbliższych dniach może zmienić zasięg i rodzaj obowiązujących obszarów objętych ograniczeniami na terenie naszego powiatu, co wprowadzi dodatkowe obostrzenia dla hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych polujących na terenie naszego powiatu.

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Koordynaty dzików zakażonych afrykańskim pomorem świń z terenu naszego powiatu:

- 51.44291; 16.71404 (odstrzelony z okolic Trzcinicy Wołowskiej)

- 51.48957; 16.65110 (odstrzelony okolice Grzeszyna)

- 51.47164; 16.68143 (padły, odnaleziony w okolicach miejscowości Stryjno)

- 51.49528; 16.69248 (padły z okolic Morzyny)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wołowskiego. Jak widać coraz większe obszary naszego powiatu są skażone wirusem ASF, który bardzo łatwo przenieść do gospodarstwa i zakazić nimi trzodę chlewną. Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, dnia 26 października 2021r.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, iż od dnia 01 listopada 2021r. każdy hodowca trzody chlewnej zobowiązany jest posiadać plan bezpieczeństaw biologicznego dla swojego gospodarstwa. Poniżej udostępniamy przykładowy wzór dokumentu, który może być wykorzystany przez hodowców po jego opracowaniu i dostosowaniu do struktóry swojego gospodarstwa. Jednocześnie informuje, że brak opracowania planu bezpieczeństwa biologicznego dla własnego gospodarstwa może skutkować odmową wystawienia świadectwa zdrowia niezbędnego przy sprzedaży trzody chlewnej. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wołów, 10 września 2021r. 

POTWIERZDENIE WYSTĄPIENIA

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

NA TERENIE POWIATU WOŁÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje o stwierdzeniu przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzika odstrzelonego w dniu 28.08.2021 na terenie powiatu wołowskiego, w gminie Wińsko w okolicach miejscowości Białawy. W związku z powyższym zostało przygotowane Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wołowie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  na terenie powiatu wołowskiego, wyznaczające obszar skażony. Obszar ten obejmuje znaczną część gminy Wińsko i fragment gminy Wołów. 

Uprzejmnie prosimy o zapoznanie się z artykułami dotyczącymi afrykańskiego pomoru  świń  znajdujęcymi się w poniższych zakładkach "DLA HODOWCÓW" oraz "DLA MYŚLIWYCH" 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Szewczyk
Odpowiada:Paweł Szewczyk
Wytworzył:Paweł Szewczyk
Data ostatniej zmiany:2023-03-15 13:44:54

Archiwum

Data Autor
2023-03-15 13:44 Paweł Szewczyk zobacz
2022-11-18 10:33 Paweł Szewczyk zobacz
2022-10-27 14:56 Paweł Szewczyk zobacz
2022-07-14 14:22 Paweł Szewczyk zobacz
2022-07-14 14:21 Paweł Szewczyk zobacz
2022-05-23 12:20 Paweł Szewczyk zobacz
2022-05-20 11:23 Paweł Szewczyk zobacz
2022-04-28 12:33 Paweł Szewczyk zobacz
2022-04-20 10:19 Paweł Szewczyk zobacz
2022-03-23 14:42 Paweł Szewczyk zobacz
2022-03-15 10:16 Paweł Szewczyk zobacz
2022-03-01 09:01 Paweł Szewczyk zobacz
2022-03-01 09:00 Paweł Szewczyk zobacz
2022-02-25 08:48 Paweł Szewczyk zobacz
2022-02-21 10:09 Paweł Szewczyk zobacz
2022-01-31 14:50 Paweł Szewczyk zobacz
2022-01-31 14:45 Paweł Szewczyk zobacz
2022-01-21 13:25 Paweł Szewczyk zobacz
2022-01-13 09:14 Paweł Szewczyk zobacz
2022-01-13 09:14 Paweł Szewczyk zobacz
2021-12-22 12:50 Paweł Szewczyk zobacz
2021-12-03 14:43 Paweł Szewczyk zobacz
2021-10-26 14:12 Paweł Szewczyk zobacz
2021-09-13 10:14 Paweł Szewczyk zobacz
2021-09-13 10:11 Paweł Szewczyk zobacz
2021-09-13 09:40 Paweł Szewczyk zobacz
2021-04-21 15:08 Paweł Szewczyk zobacz
2021-04-21 15:07 Paweł Szewczyk zobacz
2021-04-21 15:07 Paweł Szewczyk zobacz
2021-04-21 14:39 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-06 10:04 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-06 10:03 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-06 10:02 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-06 10:00 Paweł Szewczyk zobacz
2020-11-05 13:48 Paweł Szewczyk zobacz
2018-08-30 12:48 Paweł Szewczyk zobacz
2014-02-18 14:59 Krzysztof Bulzacki zobacz
2013-05-27 16:52 Krzysztof Bulzacki zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3803