Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

35-lecie Szpitala

Relacje z kolejnych etapów organizowanych spotkan i uroczystości  zwiazanych z Jubileuszem 35-lecia istnienia Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ.
(szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej szpitala)       

                     

                              I Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe


        W dniu 22 czerwca 2010 roku w godz. 10.00 - 14.00, w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyło się I Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe. Był to jeden z etapów organizowanych spotkań i uroczystości związanych z obchodami 35-lecia istnienia Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ.


     Wśród uczestników Sympozjum byli reprezentanci lokalnych władz samorządowych, Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dyrektorzy i przedstawiciele placówek publicznej i niepublicznej ochrony zdrowia z terenu powiatu i województwa. W Sympozjum udział wzięło ponad 70 osób, w tym  34 osoby to kadra lekarska. Najliczniejszą grupę słuchaczy stanowił niezawodny personel pielęgniarek i położnych naszego szpitala.    

      Celem przygotowanych prezentacji, przedstawionych przez personel medyczny Szpitala, było zaprezentowane innowacyjnych metod w terapii pacjentów i pokazania osiągnięć na tym polu. Ponadto, celem prezentacji - stosowanych w naszym szpitalu i przychodni specjalistycznej terapii, jest także poprawa współpracy terapeutycznej pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotneji lekarzami pracującymi w szpitalu, co będzie służyło poprawie zdrowia i uzyskiwaniu szybszych efektów terapeutycznych u naszych wspólnych pacjentów.

      Kierownikiem naukowym I Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego został dr n. med. Ryszard Stańczak, Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego naszego Szpitala.
   
      Program spotkania przebiegał według przygotowanego planu i objął 6 tematów prezentacji personelu lekarskiego, położniczego i specjalisty w mikrobiologii klinicznej. Wszystkie przedstawione prezentacje cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród publiczności. Uczestniczący w Sympozjum medyczni pracownicy ochrony zdrowia otrzymali Certyfikat uczestnictwa, a lekarze ponadto 3 punkty edukacyjne. 

   
      Mamy nadzieję, że wszyscy Uczestnicy Sympozjum znaleźli coś dla siebie interesującego w różnorodnej tematyce prezentowanych wystąpień, zawarli nowe znajomości i poznali ciekawych ludzi, a także będą dobrze wspominać nasze przedsięwzięcie. Uważamy, że szpital powinien być wiodącym ośrodkiem propagującym postępy medycyny wśród pracowników medycznych ochrony zdrowia na terenie naszego Powiatu. Dążymy do tego, aby podobne spotkanie odbyło się w przyszłych latach, w jeszcze szerszym gronie.
      Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania
I Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego.
            

                                                                                              Z wyrazami szacunku
                      
                                                                                             Dyrektor Ryszard Olszanowski

 

Wołomin, czerwiec 2010 r.


Z okazji Jubileuszu 35-lecia Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ,   9 listopada 2010 roku o godz. 11.00, w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się kolejny etap obchodów uroczystości.


Program uroczystości był następujący:
- Otwarcie, powitanie Gości
- Wystąpienie Dyrektora SzpitalWręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
- Przemówienia okolicznościowe
- Koncert zespołu „Exodus” – uczniów i absolwentów Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego  w Wołominie
- Zakończenie uroczystości i poczęstunek

     Po oficjalnym otwarciu, Dyrektor Szpitala Ryszard Olszanowski powitał wszystkich przybyłych gości:

- Wicewojewodę Warszawskiego – Dariusza Piątek,
- Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego – Edwarda Olszowego i członków Rady Powiatu Wołomińskiego
- Starostę Wołomińskiego – Macieja Urmanowskiego oraz członków Zarządu Powiatu i przedstawicieli Rady Społecznej Szpitala
- Burmistrza Wołomina – Jerzego Mikulskiego oraz przybyłych Burmistrzów miast, Wójtów gmin,
- Przewodniczących Rad oraz komendantów i przedstawicieli wszystkich służb powiatowych współpracujących z nami na co dzień Ks. Dziekana – Józefa Kamińskiego,
- Wołomiński Klub Biznesu, naszych hojnych darczyńców w osobie jego prezesa Jana Myszka
- Z-cę Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej – dr Krzysztofa Makucha,
- Rodziny pracowników upamiętnionych w galerii odsłoniętej przed miesiącem
- Kolegów dyrektorów szpitali zrzeszonych w Związku Pracodawców – Mazowieckim Porozumieniu Szpitali Powiatowych i dyrektorów warszawskich szpitali oraz dyrektorów powiatowych POZ’ów
- Byłych dyrektorów wołomińskiego szpitala (Mieczysława Romejko, Zbigniewa Makarczyka)
- Przedstawicieli firm współpracujących ze szpitalem oraz wszystkich przyjaciół naszego szpitala w tym przedstawicieli lokalnych mediów
- Wszystkich pracowników szpitala, w tym emerytów, przedstawicieli związków zawodowych oraz  szczególnie pracowników, którzy zostaną dziś odznaczeni.


                Następnie Dyrektor Szpitala Ryszard Olszanowski w swoim wystąpieniu podsumował 35 lat działalności szpitala oraz zaprezentował laudacje do odznaczeń Państwowych i resortowych przygotowanych do wręczenia wyróżnionym pracownikom Szpitala (treść przemówienia prezentujemy poniżej). Podczas przemówienia Dyrektora Szpitala, zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz slajdów, z 35-letniej działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie.


Szanowni Państwo

      Niezwykle trudno w krótkim wystąpieniu podsumować 35 lat działalności szpitala. Tym bardziej, że 35 lat to funkcjonowanie szpitala w aktualnej lokalizacji. Fotografie dokumentujące tą 35 letnią działalność mają Państwo prezentowane w tle.
Zaczątki lecznictwa szpitalnego w rejonie Wołomina powstawały w czasie okupacji miedzy rokiem 1939 a 1941. W różnych lokalizacjach powstawały małe kilku łóżkowe jednostki
o charakterze medycznej opieki całodobowej, organizowane przez organizację harcerską lub osoby prywatne. Najbardziej trwałą i rozwojową jednostką okazał się szpital uruchomiony
w 1941 r przez lekarzy Wandę Pruszyńską i Zygmunta Siedleckiego w budynku przy
ul. Powstańców 3. Szpital funkcjonował do połowy 1944 r. Po wojnie 05 sierpnia 1945 roku powołano dr Kazimierza Izdebskiego na stanowisko lekarza miejskiego Wołomina. Zostało mu powierzone kierowanie Ośrodkiem Zdrowia i organizacja Szpitala Miejskiego
w Wołominie. Szpital reaktywowano w budynkach przy ul. Powstańców 3. W latach pięćdziesiątych Szpital Miejski w Wołominie został przemianowany na Szpital Rejonowy.
W 1957 roku podjęto decyzję przeniesienia szpitala do przebudowanego budynku na ulicę Długą (obecnie Legionów). To tam jako młody lekarz pracował od 1958 r Jeremiasz Olszewski - postać która trwale w pisała się w dzieje  służby zdrowia na terenie Wołomina. Można
o nim przeczytać w Roczniku Wołomińskim. Był specjalistą chorób wewnętrznych, pracował dla pacjentów do końca swoich dni, również na emeryturze. W naszym szpitalu pełnił funkcję Z-ca Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych, Wcześniej był Kierownika Przychodni Rejonowej przy ul. Prądzyńskiego, To on jako Kierownik Powiatowego Wydziału Zdrowia był inicjatorem budowy Nowego Szpitala w obecnej lokalizacji.
Historycznie obok dr Olszewskiego wiele osób zasłużyło się dla naszego szpitala. Niektóre
z nich prezentujemy w otwartej uroczyście 12 października, w nowo wybudowanym łączniku, galerii osób zasłużonych. Pełną informację i listę osób, które tam zostały umieszczone, znajdą Państwo w dostarczonym Państwu biuletynie.
Tyle o historii. Jednak równie ważna jeśli nie ważniejsza jest teraźniejszość. Pozwolą Państwo, że resztę wystąpienia poświęcę teraźniejszości a głównie bohaterom dnia codziennego szpitala czyli jego pracownikom. Pracownicy szpitala to ponad 900 osobowy zespół ludzki składający się z wielu grup zawodowych. Na co dzień muszą one ze sobą ściśle współpracować, bo  jakość tej współpracy przekłada się bezpośrednio na dobre efekty leczenia, na zadowolenie pacjenta. Każdy pracownik, każda grupa zawodowa jest ważna, jednak kluczowymi grupami zawodowymi są lekarze i pielęgniarki. To ich wiedza
i umiejętności przekładają się bezpośrednio na efekty terapeutyczne i jakość leczenia.
W naszym Szpitalu pracuje wielu zasłużonych dla niego pracowników medycznych. Zespół składa się z lekarzy i pielęgniarek oraz położnych wielce doświadczonych i stanowiących fundament medyczny szpitala ale i z osób, które możemy zaliczyć do średniego pokolenia jak i z osób młodych rozwijających swoją wiedzę i zdobywających niezbędne doświadczenie. Niech dzisiejsza rocznica, która jest ich świętem pracowników, będzie okazją do przedstawienia ich tak zacnemu gronu uczestników dzisiejszej uroczystości.
Bez wątpienia do grona lekarzy ordynatorów kluczowych dla szpitala zaliczyć trzeba:

- doc. dr n. med. Eugeniusza Gwóździa – od 1 października tego roku, czyli od miesiąca, emerytowanego już Ordynatora Oddziału Okulistycznego, który w czasie prawie 25 lat kierowania tym oddziałem usytuował go na bardzo wysokim poziomie nie tylko medycznym ale i naukowym - choć jesteśmy tylko szpitalem powiatowym. Dla przykładu pioniersko w skali Polski wprowadził on do naszego szpitala metodę leczenia jaskry przy pomocy błony owodniowej.
oraz
- dr n. med. Ryszard Stańczak,
który kieruje od niemal 10 lat naszym Oddziałem Położniczo – Ginekologicznym, na którym odbieramy ponad 2 tys. porodów rocznie, gdy przeciętny oddział położniczy w szpitalu powiatowym odbiera ich ok. 700 do 1000. Nasz oddział Poł- Gin to de’facto oddział II poziomu referencyjnego. Do formalnego uzyskanie tego certyfikatu brakuje tego aby II poziom referencyjności uzyskał też Oddział Neonatologiczny. Mam podstawy by przyjąć założenie iż przy pomocy nowego Ordynatora tego Oddziału, którego powitamy 15 listopada w przeciągu przyszłego roku osiągniemy ten cel.
Solą szpitala są oddziały wewnętrzne. lek. Agnieszka Lisiecka–Ciuk, z wołomińskim szpitalem związana jest od 1985 r. Tu uzyskała specjalizację z Chorób wewnętrznych i z endokrynologii.
A w 2009 r została ordynatorem oddziału Wewnętrznego II.
Wychowankiem naszego szpitala jest lek. Konrad Strzelczyk, który w 1997 roku rozpoczął pracę w naszym szpitalu jako stażysta a dziś jako specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii od czerwca tego roku jest Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego I.
Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego III ze Stacją Dializ jest lek. Przemysław Wierzbicki specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii. Został „pozyskany” w marcu 2009 r. z Wojskowego Instytutu Medycznego, a od marca tego roku kieruje oddziałem, udowadniając swoją wiedzą, pracowitością, rzetelnością i systematycznością, że można być ciepłym i lubianym przez pacjentów lekarzem i wymagającym, szanowanym szefem. Stacja dializ to jeden z dwu oddziałów jeszcze czekających na remont.
Od kwietnia 2009 r. ordynatorem oddziału Pediatrycznego jest –dr. n med. Monika Lech specjalista w dziedzinie pediatrii i diabetologii, która dołączyła do zespołu naszego szpitala z Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka jednocześnie zapraszając do współpracy z nami prof. Elżbietę Piontek. Dodaje ona nowe sukcesy do poziomu jaki osiągnęła poprzednia ordynator tego oddziału dr. Anna Kwiatek – Dąmbska.
19 października odbył się konkurs na ordynatora oddziału chirurgicznego. Ponownie konkurs wygrał dr n. med. Krzysztof Górnicki. Kieruje oddziałem od grudnia 2003 r. w sposób niezwykle skuteczny. Nasz oddział imponuje liczbą wykonanych zabiegów krótkim czasem hospitalizacji i niezwykle małą liczbą powikłań. Dba o kształcenie młodej kadry w kierunku rozwoju chirurgii jednego dnia. Przykładem jest lek. Przemysław Ciesielski, który rozpoczął pracę w naszym szpitalu w 2004 r. W 2008 r uzyskał tytuł specjalisty z chirurgii, rozwija u nas skutecznie profil zabiegów proktologicznych, a już w grudniu br. będzie bronił pracy doktorskiej. Życzymy powodzenia.
Oddziałem Ortopedycznym kieruje ordynator lek. Piotr Porębski. Oddział ten czeka wiele zmian. Zespół medyczny wprowadza nowe technologie, zdobywa nowe umiejętności. Wykonujemy zabiegi artroskopowe. Z inicjatywy Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Mirosława Harasimczuka wykonano już 12 operacji kręgosłupa oraz wykonywanych jest średnio 5 zabiegów neurochirurgicznych  miesięcznie. Zabiegi te to potrzeba zabezpieczenia pacjentów .

Jednego z kluczowych oddziałów szpitala jakim jest Oddział Neurologiczny
z pododdziałem udarowym. To ten drugi, obok stacji dializ oddział, który jest nieodremontowany. Oddziałem kieruje lek.  Katarzyna Toruńska. To trudny oddział, który wymaga lekarskiego wzmocnienia kadrowego. Będziemy nad tym pracowali.
Kolejne odziały to grupa oddziałów pracujących z pacjentami znajdującymi się
w bezpośrednim zagrożeniu życia. To nowoczesny, dobrze wyposażony oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzony przez lek. Piotr Prusko, zatrudniający zespół dobrych anestezjologów, doświadczonych jak lek. med. Janusz Skoczylas
i młodych rokujących, którzy przy naszej pomocy w tym roku zdobyli tytuł specjalisty jak lek. Dorota Ścieżka. Przy ich pomocy w najbliższym czasie szpital zgłosi akces do miana szpitala bez bólu.
Kolejny to Szpitalny Oddział Ratunkowy. To oddział frontowy. Oddziałem kieruje od 2009 r. lek. Krzysztof Łampika. Zatrudnia doświadczony personel lekarski oraz pielęgniarski i ratowników medycznych. To oni spotykają się z pacjentami wymagającymi szybkiej pomocy i znajdującymi się jakże często pod wpływem silnych emocji.
I wreszcie nasze Zespoły Ratownictwa Medycznego kierowane przez lek. spec. anestezjologa Adama Jabłońskiego. Nasze zespoły ratownicze zdobywają laury na krajowych zawodach ratownictwa medycznego i nie tylko co widzieliśmy na zdjęciach.


Proszę Państwa

        Nie do przecenienia w procesie leczenia jest bez wątpienia rola pielęgniarki i położnej. Mamy wysoce profesjonalną i wykształconą kadrę pielęgniarską. Nie sposób wymienić tu wszystkie osoby, które by na to zasługiwały, z tej najliczniejszej, liczącej prawie 300 osób, grupy zawodowej. Wobec tego niech reprezentantkami tej grupy zasługującymi na wyróżnienie będą osoby, który swój wolny czas poświęcają innym by podzielić się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem.
Otóż w roku 2008 podjęliśmy starania o utworzenie Szkoły Zawodowej Opiekunów Medycznych, która pozwoliłaby zdobyć kwalifikacje medyczne osobom, które są zatrudnione na stanowiskach personelu pomocniczego. We wrześniu ubiegłego roku w zespole szkół zawodowych przy ul. Legionów naukę rozpoczęło pierwszych 25 osób. Opiekunowie medyczni to grupa zawodowa, która wesprze pracę pielęgniarek w zakresie wykonywania zabiegów opiekuńczo- higienicznych. Nauczycielami zawodu w Szkole są właśnie nasze pielęgniarki którym chcę tą drogą serdecznie podziękować. Są to Panie: Iwona Rajska, Małgorzata Rytel- Siłka, Ewa Szoka. Zajęcia praktyczne na terenie szpitala prowadzą: Ewa Suwińska, Jolanta Wołczyńska, Barbara Kołodziejczyk i Iwona Rajska. Za całość przedsięwzięcia odpowiada, sama prowadząc wykłady, Z-ca Dyretora ds. Pielęgniarstwa mgr Urszula Starużyk. To nie jedyna jej zasługa. Pani Dyr. Starużyk od wielu lat, konsekwentnie dba i dopinguje swoje koleżanki do ciągłego podnoszenia kwalifikacji
i umiejętności. I ma w tym niemałe osiągnięcia. Równolegle jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością doprowadziła w tym roku do ponownego uzyskania przez szpital Certyfikatu Jakości ISO,  na kolejne 3 lata. Wysoka jakość to między innymi osiągany przez szpital niski wskaźnik zakażeń szpitalnych a to zasługa, kierowanego przez dyr. Starużyk, personelu pomocniczego - salowych i sprzątaczek.
Szpital nie może pracować bez medycznych komórek współpracujących z lekarzami w procesie diagnostyczno - terapeutycznym.
Są To:
- Zakład Diagnostyki Obrazowej, nowoczesny, rejestrujący obraz w technice cyfrowej, kierowany przez lek. specjalistę radiologa Paweł Kutera.
- Zakład Bakteriologii, dobrze wyposażony, czekający na przenosiny do nowych pomieszczeń, kierowany przez specjalistę mikrobiologii, a zapewne w niedługim czasie specjalistę z  epidemiologii Panią mgr Zofię Żak – Puławską. Zakład wychodzi ze swoją ofertą certyfikowanych badań bakteriologicznych do kontrahentów zewnętrznych. Mamy ich coraz więcej. Wysoką jakość badań i profesjonalne doradztwo w zakresie zakażeń oraz celowanej terapii antybiotykowej zapewnia zakładowi, oprócz profesjonalności pracowników, współpraca z dr Pawłem Grzesiowskim z Instytutu Leków i z Państwowym Zakładem Higieny.
Pozostał jeszcze do wymienienia
- Zakład Rehabilitacji kierowany przez lek. Mieczysław Sypniewskiego i mgr rehabilitacji Marka Suleja prowadzących zarówno rehabilitację ambulatoryjną jak i szpitalną, przyłóżkową.
Oraz  nasza apteka szpitalna którą kieruje mgr Anna Bielecka specjalista farmacji szpitalnej.
Przewidujemy, że w roku przyszłym, poprzez poszerzenie zakresu już udzielanych świadczeń, powstanie zakład diagnostyki endoskopowej.
W lecznictwie ambulatoryjnym zespół prowadzi:
- Przychodnię Specjalistyczną z 16 poradniami którą kieruje lek. specjalista neurolog Izabella Sokołowska
- oraz Przychodnię Medycyny Pracy prowadzoną przez lek.  Krzysztofa Hortyńskiego.
- w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej prowadzimy Nocną i Świąteczną Pomoc Lekarską, którą kieruje lek. specjalista chorób wewnętrznych oraz diabetologii Mirosława Trojanowska
Newralgiczną rolę, łagodzącą wszelkie kontrowersje powstające pomiędzy pacjentami
a personelem zakładu, spełnia pani mgr Iwona Śledź mój Pełnomocnik ds. Pacjentów
i Komunikacji Społecznej. Jej zasługą jest również coraz lepsze informowanie naszych pacjentów o przysługujących im prawach oraz przekaz informacji o tym co dzieje się
w szpitalu, choćby za pośrednictwem biuletynu, który państwo dziś otrzymaliście.
Zespół pracowniczy szpitala to także pracownicy działów pomocniczych niemedycznych.
Za przychody szpitala odpowiada zespół pracowników Działu kontraktowania i rozliczania usług zdrowotnych. Działem kieruje mgr Artur Godlewski a jego prawą ręką koordynującą pracę sekretariatów medycznych jest pani Hanna Szczygielska.
Działem księgowości zarządza niepozorna ale jakże rzetelna i fachowa co potwierdzają coroczne audyty mgr Agata Murawska.
Za skomplikowane sprawy personalne odpowiada mgr Marzena Skwarska. Przestrzeganie Kodeksu Pracy, dbanie o szkolenie i rozwój personelu, nadzorowanie czasu pracy personelu medycznego prowadzi bezbłędnie, co pokazała przeprowadzona w ubiegłym miesiącu kompleksowa kontrola PIP.
Dalej to zespoły: Monitorowania, Analiz i Planowania, którym kieruje osobiście oraz Organizacji i Analiz Zdrowotnych, którym kieruje Doc. dr N. Med. Waldemar Skawiński. Dodatkowo odpowiedzialny wraz z współpracownikami za dokumentację med., profilaktykę zdrowotną i ochronę danych osobowych.
Pozostał jako ostatni, jakże ważny pion Administracyjno – eksploatacyjny. Pionem kieruje         z-ca dyr. inż. Waldemar Pikułoński. Zaopatrzenie i zmówienia publiczne to domena mgr Barbary Głowińskiej, jakże ważna dziś Informatyka to Damian Czyżewski, Technika to pan Kazimierz Rutkowski, a inwestycje to nieoceniony Inż. Wojciech Witek i ich współpracownicy. Warto przypomnieć o skali zadań, jakie były realizowane lub nadzorowane przez ten skromny zespół. W ciągu ostatnich 4 lat to zakupy inwestycyjne i inwestycje na łączną kwotę 17 mln zł. Efekty ich pracy oglądacie Państwo na prezentowanych zdjęciach.
Na zakończenie pragnę wymienić moją prawą rękę, już niedługo mgr Monikę Czyżewską i jej współpracownicę Dorotę Kondrat oraz naszego Kapelana ks. Piotra Krasuskiego

Szanowni  Państwo

         Kolejnych wyróżniających się pracowników naszego szpitala lub dodatkowe informacje o już wymienionych, zaprezentuję w laudacjach do odznaczeń Państwowych i resortowych, które wręczymy za kilka minut.
W Podsumowaniu chcę przekazać informację o tym co zamierzamy. W roku przyszłym winniśmy dokończyć budowę pawilonu przeznaczonego na laboratoria: analityczne, bakteriologiczne, patomorfologiczne i sterylizację. To umożliwi nam, po przeniesieniu bakteriologii, adaptację tego budynku do potrzeb oddziału nefrologicznego i remont stacji dializ. Na remont czeka oddział Neurologiczny. W pierwszych miesiącach przyszłego roku musimy rozwiązać problemy bloku operacyjnego i okulistycznej sali operacyjnej. Krok po kroku realizujemy, korygując rozwiązania do aktualnych możliwości, koncepcję rozbudowy szpitala przygotowaną w 2008 roku. Sprawą ważną jest kontynuowanie rozpoczętego procesu kompleksowej informatyzacji. Mamy już zrealizowaną w roku bieżącym, zintegrowaną platformę informatyczną obejmującą działy administracyjne i czas na zastąpienie papierowej dokumentacji pacjenta zunifikowanym rekordem cyfrowym, dostępnym za zgodą pacjenta, poprzez internet dla wszystkich lekarzy do których się zgłosi. Wpisujemy się tu
w rozwiązania wprowadzane centralnie przez Centrum Systemów Inf. Ochrony Zdrowia Przygotowaliśmy pod to rozwiązanie teletechnikę szpitala. Na niezbędną modernizację czeka infrastruktura techniczna. Musimy kontynuować wymianę starej aparatury medycznej
i uzupełniać wyposażenie szpitala w nową. Liczymy, że nowe władze powiatu nie będą mniej przychylne dla szpitala od władz ustępujących. Liczymy, że jego 40 lecie będzie można podsumować przyrostem inwestycji w kwocie co najmniej równej 30 mln zł. Tego wszystkim Państwu i sobie serdecznie życzę.  

Dziękuję za uwagę.


              Po przemówieniu Dyrektora Szpitala przystąpiono do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych przyznanych naszym pracownikom. Odznaczenia państwowe  wręczył:  Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek. Natomiast odznaczenia resortowe wręczali: Wicestarosta Wołomiński Ryszard Węsierski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy.


                                POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                                              z dnia 4 października 2010r.
                                                                     o nadaniu odznaczeń


    Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Wojewody Mazowieckiego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają


„MEDAL  ZA  DŁUGOLETNIĄ  SŁUŻBĘ”  


1. IRENA  JAGIEŁŁO – Medal Złoty
Pani Irena Jagiełło pracuje zawodowo 33 lata. W szpitalu zatrudniona od 29 lat.  Zaangażowana i wyjątkowo sumienna. Swoje obowiązki wypełnia z wielką rzetelnością i starannością. Jest pracownikiem zdyscyplinowanym. Doskonałe zorganizowanie własnego stanowiska pracy pozwala jej realizować szeroki zakres powierzonych zadań. Jej zasługą jest nowoczesna organizacja pracy sekretarskiej, usprawniająca obieg informacji i dokumentacji medycznej, co stanowi przykład i wzorzec postępowania dla innych sekretariatów oddziałowych. Od wielu lat samodzielnie i jednoosobowo prowadzi obsługę sekretarską oddziału neurologii, czyli jednego z najcięższych i najbardziej obłożonych oddziałów w szpitalu. Wysoko ceniona przez przełożonych i współpracowników. Wyróżnia ją również bardzo życzliwy stosunek do pacjentów i ich bliskich.

2. WALDEMAR  KIEREŚ – Medal Złoty

Okres ogólnego stażu pracy Waldemara Kieresia jak i jego zatrudnienie w wołomińskim szpitalu to ponad 40 lat. Od 31.12.2009r. jest emerytem, będąc nieprzerwanie, do chwili obecnej osobą aktywną zawodowo. Specjalista chirurg. Od 1999 r. Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgicznego, a od 1985 r. Kierownik Bloku Operacyjnego. Niezwykle doświadczony i uzdolniony chirurg, szanowany przez pacjentów i środowisko medyczne. Delegat do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Życie zawodowe sprawnie połączył z organizacją oddziału chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Jest człowiekiem, który na stałe związał się z ziemią wołomińską. Niezwykle pracowity, uzdolniony manualnie a także dydaktycznie, co pozwoliło mu wykształcić kilkunastu specjalistów w dziedzinie chirurgii. Na podkreślenie zasługuje opinia wystawiona przez pacjentów, że jako do lekarza a także człowieka można się do niego zwrócić w każdej sprawie. Autorytet w środowisku lekarskim podtrzymywany przez dziesięciolecia trwa do dziś. Jest przykładem znaczenia słów pracowitość i systematyczność oraz poczucie humoru. Powszechnie szanowany i lubiany.

3. WALDEMAR  PIKUŁOŃSKI – Medal Złoty
Waldemar Pikułoński pracuje zawodowo już 38 lat. Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem. Od 1983 roku związany jest z ochroną zdrowia i zajmuje się kierowaniem pionami technicznymi szpitali. Początkowo w latach 80-tych w Szpitalu Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka (CZD). Obiekt ten, jak na te lata, był niezwykle nowoczesnym, wyposażonym w najnowocześniejsze urządzenia techniczne. Zorganizował w nim, w sposób wzorcowy i niezwykle profesjonalny obsługę techniczno - eksploatacyjną. Lata osiemdziesiąte to drugi etap inwestycji w CZD. Z ramienia szpitala Dyrektor Waldemar Pikułoński nadzoruje budowę Ośrodka Rehabilitacji wraz z basenem i hotelem dla matki z dzieckiem. Następnie w latach 1999-2005 jest Dyrektorem Administracyjno - Technicznym Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim. Tu również obok prowadzenia eksploatacji obiektów prowadzi inwestycje w postaci dobudowy skrzydła budynku szpitalnego i zbudowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W latach 2005-2007 kieruje inwestycjami w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w tym mn. adaptacją bloku operacyjnego i OIT-u. W Szpitalu w Wołominie zatrudniony od 2007r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych. Tu również prowadzi szeroki front prac inwestycyjnych.Między innymi generalną modernizację oddziałów Intensywnej Terapii i Ortopedycznego, budowę łącznika i kaplicy a także budynku laboratoriów i sterylizacji. Cechuje go nienaganna postawa pracownicza i obywatelska. Wyjątkowo sumiennie i z ogromnym poświęceniem wykonuje swoje kierownicze obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska. Zarządza personelem w sposób odpowiedzialny, wspiera pracowników  w realizacji zadań oraz w dążeniu do osiągania przez nich jak najlepszych wyników i wydajności pracy. Prowadzone przez niego obiekty szpitalne cechował najwyższy poziom profesjonalności technicznej i skuteczności organizacyjnej. Człowiek wielkiej kultury, powszechnie lubiany i szanowany.

4. JADWIGA PIOTROWSKA – Medal Złoty
Jadwiga Piotrowska legitymuje się łącznie 38-letnim stażem pracy zawodowej, w tym ponad 33 letnim w  wołomińskim szpitalu. Jako pracownik sfery publicznej, dała się poznać jako osoba bardzo sumienna, odpowiedzialna, skrupulatna i dokładna. Jej zdyscyplinowanie może służyć za przykład dla innych i jest wysoko cenione przez przełożonych i podwładnych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności w zakresie finansów i księgowości. Ponadto koleżeńska, zawsze służy radą i pomocą swoim współpracownikom oraz chętnie dzieli się wiedzą z mniej doświadczonymi kolegami. Cechuje ją pogodne usposobienie, jest powszechnie lubiana.
W ciągu swojej długoletniej pracy wprowadziła wiele rozwiązań księgowych mających wpływ na ułatwienie, usystematyzowanie, oraz czytelne analizy zapisanych danych księgowych, mających pośredni wpływ na kontrolę nad   ponoszonymi kosztami i osiąganymi przychodami, co z kolei ma skutek w podejmowanych strategicznych  decyzjach zarządczych.
Ponadto była współodpowiedzialna za prace wdrożeniowe informatycznych systemów księgowych, przede wszystkim w okresie przejścia z zapisów ręcznych do zapisów w systemie informatycznym. Głównie  dzięki jej ogromnemu doświadczeniu i wiedzy prace te przebiegły bez większych problemów, w wielu przypadkach jej wiedza ułatwiała wdrożenie systemu. 33 lata w jednym zakładzie pracy to niebywały sukces - dowód na to iż Pani Piotrowska jest pracownikiem wysoko cenionym i  godnym szczególnego wyróżnienia.

5. WALDEMAR SKAWIŃSKI – Medal Złoty
Pan Waldemar Skawiński został zatrudniony w Szpitalu w Wołominie w 2007r., ogólny
staż zawodowy to 38 lat. Doc dr hab. n. med. Pediatra, genetyk. Obecnie Kierownik Działu Organizacji i Analiz Zdrowotnych. Prowadził badania naukowe w zakresie genetyki i odnotował znaczne sukcesy w zakresie badań prenatalnych. Doktorat oraz habilitacja z tego zakresu w Pomniku - Szpitalu Centrum Zdrowia Dziecka. Powierzone zadania wypełnia zawsze z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Ambitny, chętnie poszerza swoją wiedzę. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uzyskał w zakresie telemedycyny i informatyki medycznej. W latach 2006-2008 Z-ca Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Okres ten, to intensywne prace nad przystosowaniem polskiego systemu opieki zdrowotnej do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej i zapisów w traktacie akcesyjnym. Bierze udział w niezwykle trudnych i ważnych negocjacjach zapisów w tych dokumentach. Bierze czynny udział w wielu akcjach społecznych organizowanych z zakresu profilaktyki w ochronie zdrowia. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Komitetu Zdrowia w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Prezesa Izby Gospodarczej Medycyna Polska (2004-2010) czynnie podejmuje działania zmierzające do usprawnienia mechanizmów funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Komitet pod jego kierownictwem proponuje wiele nowych rozwiązań systemowych przedstawianych jako zapisy w opiniowanych ustawach i rozporządzeniach.

6. ZOFIA SUDA-ZYCH – Medal Złoty
Lek. Zofia Suda-Zych pracę zawodową na ziemi wołomińskiej rozpoczęła we wrześniu 1964r., daje to ponad 45 lat stażu zawodowego. Na emeryturę przeszła w dniu 31.01.1997 r., będąc nieprzerwanie, do chwili obecnej osobą aktywną zawodowo. Do dnia dzisiejszego jest bardzo silnie związana z powiatem wołomińskim. Na początku kariery zawodowej była jedynym lekarzem posiadającym specjalizację z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w powiecie wołomińskim. Wielu obecnie zatrudnionych lekarzy to jej uczniowie i wychowankowie. Uzyskany od wielu lat autorytet utrzymywany jest do dnia dzisiejszego. To ona własnym przykładem potrafiła pokazać, co oznacza pracowitość oraz zaangażowanie w sprawie pacjenta ale również w sprawy pracowników. Ten ogromnie cierpliwy stosunek do cierpiących i potrzebujących znalazł swoje ujście w szeroko rozwiniętej charytatywnej opiece hospicyjnej  i z tym wyzwaniem poradziła sobie perfekcyjnie. Aktywnie angażuje się również w  pracę społeczną od lat przewodnicząc komisji socjalnej. Wraz z wysokim poziomem umiejętności zawodowych posiada rzadką cechę umiejętnego kierowania zespołami ludzkimi, co skutkowało praktycznie przez cały okres kariery zawodowej stanowiskami kierowniczymi lub samodzielnymi o wysokiej odpowiedzialności jak transfuzjonista szpitalny. Te wyjątkowe cechy zasługują na najwyższe uznanie i wyróżnienie.

7. JAN  TESLA – Medal Złoty
Dr nauk med. Jan Tesla to 45 lat pracy zawodowej. W szpitalu w Wołomińskim zatrudniony od 1986r. W styczniu 2003r. przeszedł na emeryturę, będąc  aktywny zawodowo do chwili obecnej. Już w okresie stażu zawodowego zaimponował tak dużym zapałem, zaangażowaniem i rozmachem  w pracy zawodowej, że powierzono mu wyjątkowe zadanie adaptacji dla potrzeb kliniki dziecięcej nowatorskich metod diagnozowania  mukowiscydozy. Z zadania wywiązał się znakomicie i przez wiele kolejnych lat był praktycznie jedynym ekspertem w kraju w tej dziedzinie. II stopień specjalizacji uzyskał w 1970r. Doktorat w 1975r. Dorobek naukowy to kilkanaście prac naukowych opublikowanych w branżowych pismach krajowych i zagranicznych. Jego pracowitość, zapał, energia i umiejętności zawodowe i organizacyjne, zaskutkowały objęciem w 1989r. stanowiska Ordynatora Oddziału Pediatrycznego. Wiele energii poświęcił pracy dydaktyczno-szkoleniowej obejmując opieką kilkunastu lekarzy. W czasie swojej pracy dał się poznać jako lekarz sumienny zdyscyplinowany i niezwykle oddany małym pacjentom oraz wyrozumiały w stosunku do ich rodzin. Do chwili obecnej cieszy się bardzo dużym uznaniem współpracowników z uwagi na serdeczny stosunek do chorych, sumienność i rzeczowość w pracy zawodowej.

8. WOJCIECH WITEK – Medal Złoty

Inż. Wojciech Witek legitymuje się 53-letnim stażem pracy zawodowej. Zatrudniony w Szpitalu  w Wołominie od ponad 19 lat. W 2005r. przeszedł na emeryturę, będąc nieprzerwanie, do chwili obecnej aktywnym zawodowo. Jest inżynierem budownictwa. Pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, sprawuje nadzór nad pracami inwestycyjno-remontowymi prowadzonymi przez szpital. Kierował i nadzorował szereg przedsięwzięć inwestycyjnych i prac modernizacyjnych, do których zaliczyć można między innymi: łącznik wraz z kaplicą, blok operacyjny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddziały wewnętrzne, oddział ortopedyczny.  Sumiennie i wzorowo wywiązuje się z powierzonych zadań. Cechuje go ogromna fachowość i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy. Nabył wysokie umiejętności i kwalifikacje zawodowe wyrażone w postaci wielu zdobytych uprawnień i certyfikatów. Swoją szeroką wiedzę przekazuje młodszym współpracownikom. Powszechnie darzony sympatią.

9. JOLANTA  WOŁCZYŃSKA – Medal Srebrny
Jolanta Wołczyńska posiada 27 lat stażu pracy zawodowej, w tym 24 lata w szpitalu
w Wołominie. Jest pielęgniarką, która prezentuje bardzo wysoki poziom fachowości zawodowej, zarówno w sferze wiedzy jak i umiejętności. Oddana swojej pracy, wykazująca ogromne zaangażowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych własnych, jak i  podległego personelu. Wysoko ceniona przez współpracowników. Solidna, skrupulatna, o wysokiej kulturze osobistej. Pacjenci cenią jej ciepłe, profesjonalne podejście do chorego a współpracownicy i przełożeni dyscyplinę osobistą, pracowitość i skromność.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa zawodowa w zakresie promowania programu profilaktyki przeciw-odleżynowej. Jej autorski program  pozwala utrzymać w Oddziale Neurologicznym bardzo niski poziom powikłań w tym zakresie. Jako Przewodnicząca Zespołu profilaktyki i leczenia odleżyn, którego jest twórcą, monitoruje realizację procedury przeciw-odleżynowej na wszystkich oddziałach szpitalnych. Jest fachowym doradcą w ww. zakresie dla personelu, pacjentów i ich rodzin. Będąc nauczycielem zawodu bierze również udział w procesie edukacji opiekunów medycznych. Jako członek Zarządu Terenowego Związku Pielęgniarek i Położnych działającego przy Szpitalu Powiatowym w Wołominie od sześciu lat aktywnie działa na rzecz swojego środowiska zawodowego.     

10. BOŻENA  ZIĘTALA – Medal Srebrny
Pracę zawodową w szpitalu w Wołominie lek.  Bożena Ziętala rozpoczęła w lipcu 1985r, ogólny staż zawodowy to ponad 28 lat. Decyzję o wyborze zawodu podjęła już w pierwszych latach studiów medycznych, co skutkowało rozpoczęciem specjalizacji w tym zakresie w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Warszawie.   Od samego początku największą jej troską był pacjent najmłodszy. Przez wiele lat była  jedynym lekarzem posiadającym specjalizację z zakresu okulistyki dziecięcej w powiecie wołomińskim. Ponad a własne potrzeby przedkładała dobro małego pacjenta. Wyjątkowo pracowita. Cechy wyróżniające jej osobowość to skromność, bezkonfliktowość ale i ogromny upór w walce o zdrowie swoich pacjentów. Dzięki niej wielu z nich będąc już osobami dorosłymi prowadzi normalne życie społeczne i zawodowe. To w ich pamięci pozostanie na zawsze sympatyczna i cicha lekarka, która uratowała ich wzrok, kiedy byli dziećmi. Właśnie ta wyjątkowa dziedzina medecyny jaką jest okulistyka dziecięca i wynikająca stąd specyfika, w połaczeniu z wysokimi kwalifikacjami Pani doktor, dała tak wyjątkowy i doskonały efekt. Przyznane odzanczenie jest tylko skromnym wyrazem uznania jej zasług nie tylko dla pacjentów z naszego terenu.


             35-lecie Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ - 9 listopada 2010r.1100


                       „ZA  ZASŁUGI  DLA  OCHRONY  ZDROWIA” –  odznaka honorowa MZ1. ANNA  BIELECKA
mgr Anna Bielecka pracuje w Szpitalu w Wołominie od 1981r. Znajduje się w grupie kilkunastu osób w Polsce, które uzyskały tytuł Specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej. Kieruje nasza szpitalną apteką. Bardzo aktywna w działaniach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Otwarta na nowe technologie w zakresie farmacji. Wyjątkowo odpowiedzialna za powierzone sobie obowiązki. Chętna do przekazywania swojej ogromnej wiedzy podległym pracownikom oraz doskonale współpracująca z innymi pracownikami szpitala. Swoją nienaganną pracą zabezpiecza właściwe stosowanie produktów leczniczych i co należy podkreślić bardzo dużą uwagę zwraca na farmakoekonomikę.

2. BOGUMIŁA KRÓLIK
Lek. Bogumiła Królik jest zatrudniona w naszym Szpitalu od 1985r. Jej rozwój zawodowy został uwieńczony uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie hypertensjologii czyli leczenia nadciśnienia tętniczego. Dalej inwestuje we własny rozwój zawodowy i co niezmiernie ważne, potrafi go wspaniale wykorzystać dla dobra pacjentów szpitala wołomińskiego. Potrafi objąć rzetelną i  wyjątkowo ciepłą opieką swoich pacjentów. Pomimo ogromnego przeciążenia pracą znajduje dla każdego czas i miły uśmiech. Jest dla niej bardzo ważne przekazywanie zdobytej wiedzy młodszym kolegom.

3. AGNIESZKA  LISIECKA - CIUK
Lek. Agnieszka Lisiecka–Ciuk jest zatrudniona w Szpitalu Powiatowym w Wołominie od 1985r. Od początku kariery zawodowej związała się ściśle z dziedziną chorób wewnętrznych a zwłaszcza z endokrynologią. W 2002r uzyskała w tym zakresie II–stopień specjalizacji.
Z problemami zawodowymi i organizacyjnymi radzi sobie perfekcyjnie. Posiada pełne ciepła i życzliwości podejście do życia, które potrafi połączyć z odpowiedzialną funkcją ordynatora. Wykazuje się ogromną sumiennością w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Jest operatywna w zarządzaniu, posiada zdolności dobrego organizatora.

4. ANNA REJMER-SZYMAŃSKA
Lek. Anna Rejmer-Szymańska jest zatrudniona w Szpitalu Powiatowym w Wołominie od 1982r. Już w trakcie studiów medycznych najgłębszą sferą jej zainteresowań były dzieci, te najmniejsze, nawet kilkudniowe. To właśnie im Pani doktor poświęciła swoje całe życie zawodowe. Warto podkreślić jej staranność, rzetelność oraz umiejętne wykorzystywanie rozległej wiedzy medycznej przy tak wymagającym i nic nie mówiącym pacjencie. Postrzegana jest jako osoba wyjątkowo skromna, zadziwiła wszystkich w dążeniu do uzyskania przez nasz szpital tytułu „Szpitala Przyjaznego Dziecku”, który otrzymaliśmy w 1998r. Kolejne etapy certyfikowania wykazały jej postawę jako lekarki ciepłej i cierpliwej wobec noworodków i ich rodziców, ale nieustępliwej wobec wymogów procedur szpitalnych.

5. MAŁGORZATA  RYTEL-SIŁKA

Staż ogólny Małgorzaty Rytel-Siłki to 29 lat w zawodzie pielęgniarki, w tym ponad 21 lat w wołomińskim szpitalu. Przez lata pracy w zawodzie dała się poznać jako osoba niezwykle sumienna, fachowa, innowacyjna i bardzo odpowiedzialna. Systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe i dbała o rozwój zawodowy podległego jej  personelu. Jest autorką, animatorką i koordynatorem wielu powiatowych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Jako wewnętrzny audytor jakości bierze czynny udział w procesie zarządzania jakością.

6. IZABELLA  SOKOŁOWSKA
Lek Izabella Sokołowska jest zatrudniona w Szpitalu Powiatowym w Wołominie od 1993r. Jest jednym z nielicznych lekarzy, którzy zdali egzamin specjalizacyjny z wyróżnieniem. Od tego czasu wciąż podnosi własne kwalifikacje w bardzo wymagającej dziedzinie jaką jest neurologia, a zwłaszcza w jej najtrudniejszej części jaką jest diagnostyka neurologiczna. Ogromną jej zasługą jest chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z pozostałym personelem medycznym – także z pielęgniarkami. Ma ogromną zasługę w stworzeniu nowoczesnego oddziału neurologicznego w naszym szpitalu. Udało jej się stworzyć wzorową współpracę poradni specjalistycznej z oddziałem szpitalnym. A to wszystko dla swoich pacjentów, czego odzwierciedleniem jest rzadkie u innych, obecność w aktach osobowych indywidualnych podziękowań za opiekę medyczną od pacjentów i ich rodzin.

7. RYSZARD STAŃCZAK
Zatrudniony w wołomińskim szpitalu od 2001r. Ogromne doświadczenie medyczne w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskał w I Katedrze, I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie. Już w grudniu 1995r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Opublikował 21 prac naukowych w recenzowanych czasopismach. Ogromnie aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Posiada duże umiejętności organizacyjno -administracyjne. Delegat na zjazdy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, obecnie członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Doskonały dydaktyk, ulubieniec młodych lekarzy o wyjątkowo ciepłym stosunku do swoich podopiecznych. Wielce odpowiedzialny za zdrowie swoich pacjentek i troskliwy o rozwój nowoczesnej ginekologii z położnictwem na ziemi wołomińskiej.
O jego zasługach jako ordynatora oddziału już mówiłem.

8. MIROSŁAWA  TROJANOWSKA
Lek. Mirosława Trojanowska jest zatrudniona w Szpitalu w Wołominie od 1984r. Całe życie zawodowe poświęciła chorobom wewnętrznym, w której to dziedzinie uzyskała tytuł specjalisty. Od 1991r. jej pasją jest diabetologia. Objęła opieką setki potrzebujących pacjentów, a w krótkim czasie przestał ją z nimi łączyć relacje lekarz-pacjent a powstały pełne życzliwości, ciepła i wzajemnego szacunku relacje niemal przyjacielskie. Trwa to do dziś. Uzyskane zaufanie kolegów lekarzy to powierzenie w 1994r stanowiska Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Od 2005r. do chwili obecnej pełni też zaszczytną funkcję sędziego Sądu Lekarskiego.  

9. TERESA  ŻUŁAWNIK
Piel. Teresa Żuławnik jest pracownikiem szpitala od ponad 29 lat. Przez lata pracy w zawodzie dała się poznać jako osoba niezwykle sumienna, odpowiedzialna, pracowita i koleżeńska. Jest cenionym fachowcem w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Będąc na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej wyszkoliła szeroka rzeszę pielęgniarek i ratowników medycznych. Kierowane przez nią zespoły ratownicze osiągają sukcesy w krajowych zawodach ratownictwa medycznego


          Po wręczeniu odznaczeń państwowych i resortowych oraz przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości, na scenie wystąpił zespół „Exodus” - uczniowie i absolwenci Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie. Następnie, wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek – przygotowany tort oraz kawę przy której mogli podzielić się wspomnieniami z 35-letniej działalności naszego Szpitala a także wrażeniami z uroczystości.

           Dyrekcja Szpitala oraz organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują wszystkim przybyłym gościom oraz innym osobom za udział w obchodach Jubileuszu 35-lecia Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ.

                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                             Dyrektor Ryszard Olszanowski


Wołomin, listopad 2010 rok.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-11-26 15:16:51

Archiwum

Data Autor
2010-11-26 15:16 Iwona Śledz zobacz
2010-11-26 12:05 Iwona Śledz zobacz
2010-11-26 09:32 Iwona Śledz zobacz
2010-11-26 09:24 Iwona Śledz zobacz
2010-11-26 09:15 Iwona Śledz zobacz
2010-11-24 09:30 Iwona Śledz zobacz
2010-11-24 09:29 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4738