Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Medyczna
drukuj

RODO

SZANOWNI PAŃSTWO,

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zasady te zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w skrócie RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub GDPR – General Date Protection Regulation). Rozporządzenie to wprowadza jednolite prawo w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej a więc również w Polsce.

Informacje i wytyczne dotyczące wdrożenia i stosowania RODO Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu:

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wyrażonej zgody na kontakt ze strony Uczelni w tym również umówienia spotkania z Rektorem/Dziekanem i jego obsługi.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec (dalej Uczelnia).
 2. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Administratora Ochrony Danych, na adres Uczelni
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu ze strony uczelni w tym również umówienia spotkania z Rektorem/Dziekanem i jego obsługi na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 6. Pani/Pana dane przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi kontakt ze stronu Uczelni i umówienia spotkania z Rektorem/Dziekanem i jego obsługi.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

- sprostowania danych,

- cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem - przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,

- sunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- przenoszenia danych.

9. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

11. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie systemu monitoringu działającego w Budynku gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne

 1. Administratorem systemu monitoringu Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu (dalej MZZL) z siedzibą przy ul. Partyzantów 10A, 41-200 Sosnowiec.. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@mzzl.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Uczelni i MZZL.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 6. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:PM
Odpowiada:PM
Wytworzył:PM
Data ostatniej zmiany:2019-07-23 10:57:03

Archiwum

Data Autor
2019-07-23 10:21 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 513