Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

COVID-19: Sekretariat szkoły załatwia wszelkie sprawy przed wszystkim  w formie elektronicznej i telefonicznej. Interesanci, z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej, mogą być przyjmowani w godzinach:

poniedziałek - piątek 07.30 - 15.30

z zastrzeżeniem, że ze względu na ograniczenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemicznego wszelkie sprawy powinny być załatwiane drogą elektroniczną i telefoniczną a wejście na teren szkoły możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu spotkania i spełnieniu wszystkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia lub całkowitego zakazu przyjmowania interesantów.

TEL 81 825 24 31      E-MAIL: zpo2.krasnik@wp.pl

 

O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanowią zapisy Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695), Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 1478)

Za przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw odpowiedzialny jest sekretariat szkoły.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Hatłas
Odpowiada:Monika Hatłas
Wytworzył:Monika Hatłas
Data ostatniej zmiany:2020-09-08 22:07:11

Archiwum

Data Autor
2019-09-19 11:09 Iwona Margoła zobacz
2015-03-01 18:56 Artur Domański zobacz
2013-05-24 13:15 Artur Domański zobacz
2013-05-24 13:15 Artur Domański zobacz
2013-05-21 14:32 Artur Domański zobacz
2013-05-21 10:59 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1424