Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku
drukuj

Informacja publiczna

   Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej a także udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są zainteresowanym na pisemny wniosek.

   Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku ul. Urzędowska 10, 23-200 Kraśnik.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów - art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dostęp do informacji - bezpłatny

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, ale ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje jeden przypadek, w którym instytucja udzielająca informacji może żądać dokonania przez wnioskującego opłaty - gdy musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udzielenia informacji (np. żądanie dostarczenia informacji na płycie CD lub dvd, wydruk dokumentu bardzo obszernego, jakim jest np. statut szkoły).

Informacje publiczne udostępniane na wniosek pisemny lub ustny muszą zostać obowiązkowo oznaczone następującymi informacjami:

  1. danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
  2. danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację,
  3. datą jej udostępnienia (art. 12 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Hatłas
Odpowiada:Monika Hatłas
Wytworzył:Monika Hatłas
Data ostatniej zmiany:2020-10-04 13:54:48

Archiwum

Data Autor
2020-09-08 22:15 Monika Hatłas zobacz
2020-02-12 14:36 Iwona Margoła zobacz
2017-10-09 10:24 Artur Domański zobacz
2015-03-01 18:57 Artur Domański zobacz
2013-05-24 13:16 Artur Domański zobacz
2013-05-24 12:18 Artur Domański zobacz
2013-05-21 10:59 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1415