Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku
drukuj

Przedmiot działalności

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku realizuje cele i zadania określone w Ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, poznawanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwjającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści, rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  3. Szkoła Podstawowa nr 2 umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie, organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, umożliwianie uczniom w życiu szkoły i środowiska, różnorodne wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, kontakty z placówkami oświatowymi krajów Unii Europejskiej, realizację treści programowych poza szkołą, umożliwienie uczniom uczestniczenie w kulturze.
  4. Szkoła Podstawowa nr 2 organizuje naukę religii i zajęć wychowania do życia w rodzienie na życzenie rodziców.
  5. Na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej szkoła może udzielić uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, indywidualnych konsultacji, porad dla uczniów, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
  6. W razie potrzeby uczeń może zostać skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Szczegóły określają odrębne przepisy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Hatłas
Odpowiada:Monika Hatłas
Wytworzył:Monika Hatłas
Data ostatniej zmiany:2024-01-06 09:48:58

Archiwum

Data Autor
2023-12-30 18:14 Monika Hatłas zobacz
2020-09-08 22:22 Agnieszka Kamińska zobacz
2020-02-12 10:15 Iwona Margoła zobacz
2019-09-19 11:04 Iwona Margoła zobacz
2017-10-09 10:16 Artur Domański zobacz
2015-03-01 18:52 Artur Domański zobacz
2014-05-27 14:42 Artur Domański zobacz
2013-06-20 21:39 Artur Domański zobacz
2013-05-24 11:45 Artur Domański zobacz
2013-05-24 09:10 Artur Domański zobacz
2013-05-23 11:23 Artur Domański zobacz
2013-05-23 11:22 Artur Domański zobacz
2013-05-21 10:59 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1341