Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Majątek

Kapitał zakładowy PRFPK Sp. z o.o. na dzień 31.12.2013 r. wynosi 19 879 000 zł i dzieli się na 19 879 udziałów po 1000 zł każdy.
 
 
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2013 r.)
 
  
 
Aktywa
 46 896 406,08 zł
A
Aktywa trwałe
129 436,80 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
58 443,14 zł
III
Należności długoterminowe
16 394,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
50 151,28 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 4 448,00 zł
B
Aktywa obrotowe
 46 766 969,28 zł

  

 
PRFPK Sp. z o.o. posiada udziały (dane na dzień 31.12.2013 r.) w spółkach, które prowadzą działalność gospodarczą:
  
Spółka
Udział w kapitale (w proc.)
Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o.
3,86

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2015-03-31 13:45:51
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1116